Hållbarhetsarbete

Vi värnar om en hållbar samhällsutveckling 
Bisnode Sustainability Report 2019

Hållbarhetsrapport 2019 

Att hållbarhet är en megatrend högst upp på agendan är inte nyheter för de flesta företagsledare. Ingen kunde dock ha förutsagt att 2019 (delvis tack vare en ung svensk klimataktivist) skulle präglas av ett så starkt fokus på hållbarhet - inte bara bland individer utan också bland företag, politiker och regeringar.

Vi är medvetna om att besluten vi tar i vår verksamhet påverkar vår omvärld; samhället, människorna och miljön. Därför är det en självklarhet för oss att verka i enlighet med globala principer och riktlinjer. 

Vi är medlemmar i FN:s Global Compacts och och agerar i linje med deras tio vägledande principer för näringslivet kring mänskliga rättigheter, arbetsrättsliga frågor, miljö och korruption.

Ladda ner rapporten och lär dig mer om vår hållbarhetsresa och hur vi bekämpar korruption. 

Ladda ner rapporten här 


Våra värderingar och vårt sociala ansvar


Vi är nyfikna på vad som händer i vår värld och hur vi kan hitta lösningar som bidrar till social utveckling. Vi är medvetna om att de beslut vi fattar i vårt dagliga företag påverkar samhället, människorna och miljön, och denna medvetenhet genomsyrar alla beslut i hela organisationen.