Så här tänker vi 

Vår planet vårt ansvar

Vårt företag är en integrerad del av ekonomin och samhället på de marknader där vi verkar. Vi är medvetna om att de beslut vi fattar i vårt dagliga företag påverkar samhället, människorna och miljön, och denna medvetenhet genomsyrar alla beslut i hela organisationen. För oss är hållbar utveckling av samhället viktigt, liksom en ansvarsfull överlämning till kommande generationer.

Affärsetik

Affärsetik

På Dun & Bradstreet följer vi de högsta standarderna för affärsetik. Detta gäller både anställda, konsulter och outsourcingpartner samt ledning, chefer och styrelsen. Vi har en nolltoleranspolicy mot alla former av korruption, vi har inte heller några politiska förbindelser eller använder företagets medel för att stödja något politiskt syfte. Dessutom följer vi strikt antitrust- och konkurrenslagstiftning på alla marknader där vi verkar.


Vårt sociala ansvar
Vår planet och miljöansvar

Vår planet och miljöansvar

Dun & Bradstreet strävar alltid efter att leverera genomgående hög och stabil avkastning, men aldrig på bekostnad av miljön. Våra miljöledningsinitiativ är proaktiva och innovativa och fungerar som en modell för våra kunder, leverantörer och partners. Vi bidrar till ett hållbart samhälle där vi beaktar både nuvarande behov och framtida generationers behov.

Läs mer om vårt miljöarbete

Hållbarhet

Hållbarhet

Hållbarhetsdagarna som en skyldighet är för länge borta. På Dun & Bradstreet ser vi inte längre hållbarhet som att hantera risker utan skapa värdefulla lösningar och affärsmöjligheter.

Läs rapporten här 

Våra medarbetare

Våra medarbetare

Våra medarbetare är nyckeln till framtiden

Vi strävar efter att vara en riktigt attraktiv arbetsgivare och jobbar obevekligt med att utveckla och motivera alla våra anställda. Aktiviteter inom vår organisation bedrivs alltid i en positiv och professionell arbetsmiljö som främjar anställdas hälsa, säkerhet och engagemang.

Läs mer om vår arbetsmiljö 

 

För våra leverantörer

För våra leverantörer

Uppförandekod

Vi förväntar oss att alla våra leverantörer följer vår uppförandekod för leverantörer och arbetar proaktivt och systematiskt för att säkerställa att den också tillämpas av alla våra leverantörers underleverantörer. Dun & Bradstreets uppförandekod anger minimikraven för affärsetik, miljöpåverkan, arbetsförhållanden, mänskliga rättigheter och hälsa och säkerhet.

Läs mer om vår uppförandekod för leverantörer

Våra värderingar 

Vi är nyfikna på vad som händer i vår värld och hur vi kan hitta lösningar som bidrar till social utveckling. Samarbete och förtroende genomsyrar allt vi gör. Tillsammans med våra kunder tar vi dagliga steg framåt, både stora och små. Vårt sätt att arbeta bygger på våra kärnvärden


Data-Inspired
 
Vi brinner för kraften i data. Det är kärnan i allt vi gör. 

Obeverkligt nyfiken 
Vi anammar förändringen i världen omkring oss. Vi vet att det ger nya problem att lösa, nya saker att lära sig och nya sätt att växa.

 

 


Generöst inneboende 
Vi lyckas genom att hjälpa andra att lyckas. Vi delar öppet vår tid och talang och välkomnar med säkerhet andras hjälp