Varje år köper och fusionerar den globala kemidistributören Univar GmbH företag runt om i världen. En viktig pusselbit i riskanalysen är världens största referensdatabas med information om 265 miljoner företag i världen. 

 

Univar GmbH är en expansiv aktör på marknanden som ständigt söker efter nya potentiella företag att köpa upp. För att leva upp till kraven på förvärvsgranskning är de i behov av en detaljerad företagsinformation med framför allt insyn i globala ägarstrukturer med information om både nyttjanderättsägare och aktieägare över hela världen.

Univar GmbH valde att implementera Bisnodes partner Dun & Bradstreets lösning D&B Onboard som ger direkt tillgång till information om ägare, ledning och verksamhet för 250 miljoner företag världen över.

D&B Onboard - en avgörande faktor

– En noggrann förvärvsgransking har en avgörande betydelse för oss. Insikterna om tänkbara förvärvskandidater och deras ekonomiska, juridiska och finansiella ställning som vi fick när vi implementerade D&B Onboard är grunden för allt vårt förvärvs- och överlåtelsearbete, säger Dirk Goedert, affärsutvecklingschef för Europa på Univar GmbH.

Implementeringen gav Univar möjligheten att på djupet analysera företag som är intressanta för uppköp - en så kallad due diligence. Förutom tillgång till ett heltäckande utbud av ägarstrukturer ända ner på personnivå och sökbara artikeldatabaser från relevanta mediekällor, kan Univar nu snabbt göra kontroller mot sanktionslistor och personer i politiskt utsatt ställning (PEP)

chemical industry workers at factory
"En noggrann förvärvsgransking har en avgörande betydelse för oss. Insikterna som vi fick när vi implementerade D&B Onboard är grunden för allt vårt arbete."

Dirk Goedert, affärsutvecklingschef Europa på Univar GmbH

Univar GmbH i siffror

Univar GmbH i siffror
  • 850 distributionsenheter över hela världen
  • Levererar till 160 000 kunder i 150 länder
  • 9 000 anställda i 35 länder

Kraftfullt verktyg i arbetet med M&A

För Univar har det blivit ett kraftfullt vertyg i arbetet med M&A (mergers and acquisitions) och för att säkerställa att beslut om uppköp fattas på rätt grunder – en process som är affärskrtitisk för ett expansivt företag. 

Univar har också möjlighet att göra egna noteringar och spara genomförda kontroller, något som blir allt viktigare inom compliance. Det finns alltid möjligheter att gå tillbaka och visa underlaget vid en eventuell efterkontroll.

Relevant data - en förutsättning

För Univar har det blivit uppenbart att relvant data är en grundläggande förutsättning för ett expansivt företag i deras storlek och med världen som arena.

Med det webbaserade systemet har processerna kring riskanalys och genomlysningen av potentiella kandidater effektiviserats. När all information är samlad blir förvärvskontrollerna både enklare och mer rättvisande.

Det här fick Univar GmbH hjälp med

  • Ett samlat och webbaserat verktyg för förvärvskontroll.
  • Detaljerad företagsfakta för säker riskanalys.
  • En säker och effektiv process för förvärvskontroll.
Få agerbara kundinsikter idag!

Få agerbara kundinsikter idag!

Bisnodes lösningar för kundanalys

  • Förstå vad dina kunder tänker 

  • Få fördjupad information om dina kunder 

  • Fatta trygga och optimerade riskbeslut
Läs mer

Kontakta oss, vi hjälper ditt företag bli effektivare!