Vittnen och åtalade som inte dyker upp på rättegångar kostar samhället stora pengar. En del av förklaringen till att folk uteblev var att kallelsen skickades till fel adress. Med Bisnodes hjälp har Sveriges Domstolar minskat både antalet inställda förhandlingar och dragit ner på handläggningstiden, en förbättring med 32 %.

Sveriges Domstolar i siffror

Sveriges Domstolar i siffror
  • Sveriges domstolar består av 80 enheter.
  • 48 tingsrätter i Sverige.
  • 370 000 mål kom in till Sveriges domstolar 2015.
  • 380 000 mål avgjordes 2015.

Inställda huvudförhandlingar i brottmål har under lång tid varit ett vanligt problem för Sveriges domstolar. När Riksrevisionen tittade närmare på orsakerna såg man att mer än 40 procent av de inställda förhandlingarna berodde på att delgivningsbeslutet inte hade nått fram. Långa handläggningstider inom polis och rättsväsende gjorde att kontaktuppgifterna ofta var daterade när det var dags att skicka ut kallelsen. 

Utmaningen för domstolssekreterare och beredningsjurister på Sveriges domstolar var att mycket tid gick åt till detektivarbete för att hitta rätt kontaktuppgifter. Det saknades också ett strukturerat sätt att göra efterforskningarna på; att söka på nätet, ringa andra myndigheter eller till och med anhöriga för att få tag i rätt adress slukade både tid och energi.

Uppdaterad och korrekt information

I dag använder alla landets domstolar Bisnodes officiella data för att hitta uppgifter om personer, företag, fastigheter och fordon. Det ger handläggare och beredningsjurister direkt tillgång till uppdaterad och korrekt information.

”För oss på Sundsvalls tingsrätt är Bisnodes tjänster ett elegant sätt att få tillgång till kvalitetssäkrad information som är uppdaterad.”

Robert Schött, Domstolschef vid Sundsvalls tingsrätt.

Både analys och bevakning

Genom Bisnodes lösning har domstolarnas medarbetare via samma inloggning också tillgång till 30 olika juridiska databaser som innehåller en betydande samling av rättsfall, lagstiftning, författningar, utredningar och Europarätt som i vissa fall sträcker sig tillbaka till 1900-talets början. Det går även att hitta samtliga tingsrättsdomar från 2000 och framåt. Allt är tillgängligt via målnummer och fritextsökning.

– För oss på Sundsvalls tingsrätt är de här tjänsterna ett elegant sätt att få tillgång till kvalitetssäkrad information som är uppdaterad. Det krävs för att domen ska bli korrekt, säger Robert Schött, domstolschef vid Sundsvalls tingsrätt.

Som en del av leveransen ingår också en redaktion som producerar analyser och bevakar rättsfall.

– Analyserna håller mig uppdaterad inom de rättsområden som intresserar mig. Det kan exempelvis handla om analyser av komplicerade skadeståndsrättsliga domar och ny lagstiftning, säger domare Marcus Isgren på Södertörns Tingsrätt.

32% förbättring hos storstadsdomstolarna

Sedan Sveriges domstolar införde Bisnodes lösningar har andelen huvudförhandlingar som ställdes in på grund av att delgivningsbeslutet inte kom fram sjunkit från 44 till 30 procent.

– Vi lägger stor vikt vid att delge individer på ett korrekt sätt och då är bredden i informationen från Bisnode till hjälp för att hitta kontaktvägar när den där första personsökningen inte ger resultat. Alla som jobbar med vår målhantering har faktiskt användning av de här tjänsterna. Oavsett yrkeskategori är det på ett eller annat sätt en tillgång, säger Marcus Isgren, domare på Södertörns tingsrätt. 

Att kontinuerligt ha tillgång till uppdaterade uppgifter på en central plats har både sparat tid åt Sveriges domstolar och möjliggjort ett effektivare arbete med delgivningsprocessen.

Tillgång till juridisk information är viktig även utanför domstol- och rättsväsendet. Till exempel för att hålla sig uppdaterad om nyheter kring aktuella rättsfall, ha tillgång till aktuell lagstiftning samt förarbeten och domar från historiska rättsfall.

Det här hjälpte Bisnode Sveriges Domstolar med

  • Tillgång till korrekt, kvalitetssäkrad realtidsinformation om individer som är del i ärenden. (Bisnode Infotorg).
  • Uppdaterad information om relevanta och aktuella rättsfall (Bisnode Infotorg Juridik: Nyheter).
  • Sökbar databas med domar, lagtexter, utredningar med mera från början av 1900-talet och framåt (Infotorg Juridik: Rättsbanken).

 

Se våra juridikkurser inom Bisnodeakademin

Se filmen om hur Bisnode Infotorg fungerar

Få agerbara insikter idag!

Få agerbara insikter idag!

Bisnodes lösningar för information

  • Fatta trygga beslut med rätt underlag.
  • Effektivisera hanteringen med tillgång till korrekt information.
  • Ha löpande tillgång till kvalitetssäkrad data.
läs mer

Kontakta oss, vi hjälper ditt företag bli effektivare!