Med nya sätt att identifiera målgruppen såg SvD resultat direkt. En mer träffsäker bild av den moderna tidningsläsaren gav både fler prenumeranter och sänkte kostnaden per prenumerant.

SvD i siffror

SvD i siffror
  • Svenska Dagbladet grundades 1884.
  • 220 personer jobbar på SvD.
  • 900 000 dagliga läsare i alla kanaler.

I en allt tuffare tidningsbransch är konkurrensen om prenumeranterna stenhård. För Svenska Dagbladet och analyschef Ann Catrin Thunberg låg utmaningen i att förbättra resultatet av den kommande DR-kampanjen och samtidigt begränsa kostnaden per prenumerant.

– För mig var det uppenbart att det traditionella demografiska urvalet inte sa något om vår komplexa samtid. Vi behövde hitta ett nytt sätt att definiera vår målgrupp, säger Ann Catrin Thunberg.

För att öka kundkännedomen gjorde Bisnode en målgruppsanalys och skapade ett antal personas som på djupet kunde berätta om målgruppens konsumtionsvanor, fritidsintressen och värderingar. Plötsligt dök helt nya kundinsikter upp som kunde ligga till grund för vilka som skulle ta emot det kommande DR-utskicket.

– Något förenklat kan man säga att vi definierade SvD-prenumeranternas DNA genom ett tiotal markörer. Sedan letade vi efter potentiella prenumeranter som uppfyllde så många markörer som möjligt, säger Per Selin, senior analytiker, Bisnode.

Ann Catrin Thunberg, analyschef, SvD och Per Selin, senior analytiker, Bisnode
”Svaret på hur du förbättrar DM-kampanjens resultat är inte längre bort än ditt eget kundregister, men du måste leta efter andra variabler än de traditionella.”

Ann Catrin Thunberg, analyschef, SvD

En av de nya markörer som SvD använde var vilket våningsplan personen bodde på. Ju längre ner i huset desto mindre lägenheter och också färre potentiella prenumeranter. Omvänt, fanns det två personer i hushållet som stämde in på någon av målgruppens personas ökade sannolikheten att de skulle teckna en prenumeration med närmare 100 procent.

 – Svaret på hur du förbättrar DM-kampanjens resultat är inte längre bort än ditt eget kundregister, men du måste leta efter andra variabler än de traditionella. Nästa utmaning är att hitta gemensamma nämnare hos den del av målgruppen som fortsätter att prenumerera. Det är insikter som skulle ta SvD i rätt riktning, säger Ann Catrin Thunberg.

Fler prenumeranter och lägre kostnader

Med de fördjupade kundinsikterna gav DR-kampanjen 136 % fler prenumeranter jämfört med en liknande kampanj bara sex månader tidigare. Ett annat positivit resultat är att en större andel än tidigare väljer att förnya sin prenumeration. Det gör att kostnaden per prenumerant också har sjunkit.

Med hjälp av smart data lyckades SvD fördjupa sina kundinsikter och på så sätt rikta sina erbjudande på ett mer träffsäkert sätt och sänka kostnaden per prenumerant.

Så hjälpte Bisnode Svenska Dagbladet

  • Använde smart data för att analysera målgrupperna på djupet.
  • Skapade personas som beskrev målgruppens beteende och preferenser.
  • Banade väg för nya kundinsikter med Bisnode Kollektion.
Få agerbara kundinsikter idag!

Få agerbara kundinsikter idag!

Bisnodes lösningar för kundanalys

  • Förstå vad dina kunder tänker.
  • Mät alla kanaler i real-tid.
  • Integrera med ditt CRM-system.
Läs mer

Kontakta oss, vi hjälper ditt företag bli effektivare!