Socialtjänsten i Södertälje kommun fick mer tid för klienterna när de införde nya riktlinjer för försörjningsstöd med hjälp av Bisnodes informationstjänst för personuppgifter. Resultatet blev 47 miljoner sparade skattekronor redan det första året.

Varje månad får enheten för försörjningsstöd på Södertälje kommun in drygt 300 nya ärenden. Många av dem uppfyller inte de grundläggande kraven för ersättning. På enheten såg man att en stor del av socialsekreterarnas tid gick åt till att hantera och följa upp ansökningar om försörjningsstöd. Utan standardiserade processer och tillgång till rätt beslutsunderlag blev det en onödigt kostsam och tidskrävande process.

Läs mer: Få rätt information för rätt beslut med InfoTorg

Direkt tillgång till rätt data i skräddarsydda rapporter

I dag använder 170 kommuner i Sverige Bisnode Infotorg för att få fram uppgifter om personer och företag. Södertälje kommun valde att optimera sina sökningar med hjälp av skräddarsydda rapportmallar.

– Beslutet att använda skräddarsydda rapportmallar har fattats av ledningsgruppen. Nu säkerställer vi uppifrån att alla onödiga sökningar rationaliseras bort och att vi tar till vara våra resurser, säger Evalena Asp Ahlinder, resultatenhetschef på Södertälje kommun. Alla medarbetare har nu också en anpassad inloggning till söktjänsten där rapportmallarna är skräddarsydda efter handläggarens roll. Det gör att alla snabbt och enkelt har tillgång till rätt beslutsunderlag.

Ett viktigt resultat av de nya processerna är att de handläggare som tar emot nya klienter redan i den första kontakten kan ge dem svar på om det finns hinder för försörjningsstöd, till exempel att de äger en bil. Det har gjort att antalet ärenden som leder till ett första möte med en socialsekreterare har minskat.

Evalena Asp Ahlinder, resultatenhetschef, Södertälje kommun
”Nu kan vi lägga mer tid och resurser på vårt uppdrag. Som att hjälpa unga vuxna vidare till en egen försörjning.”

Evalena Asp Ahlinder, resultatenhetschef, Södertälje kommun

Södertälje kommun i siffror

Södertälje kommun i siffror
  • 94 000 invånare (2016) .
  • 2 949 hushåll med försörjningsstöd 2013.
  • 2 602 hushåll med försörjningsstöd 2014.

(Socialstyrelsen statistikdatabas 2013-2015 3718, 3232, 3039 hushåll)

Snabba svar mindre kostnader

– Det har lett till att socialsekreterarna kan koncentrera sig på klienterna och det sociala arbete som de faktiskt är utbildade för. Samtidigt har vi hittat ett arbetssätt som säkerställer att bara de hushåll som har rätt till försörjningsstöd får det, säger Evalena Asp Ahlinder. De anpassade inloggningarna har också gjort att efterkontroller nu kan skötas av administrativ personal. Det frigör ytterligare tid för socialsekreterarna. 

– Nu kan vi lägga mer tid och resurser på vårt uppdrag. Som att hjälpa unga vuxna vidare till en egen försörjning, säger Evalena Asp Ahlinder. Mellan 2013 och 2014 ledde det förändrade arbetssättet till att Södertälje kommun kunde spara 47 miljoner kronor.

Snabb tillgång till rätt data gav Södertälje kommun möjlighet att fokusera på klienterna och direkt ge dem snabbare och mer korrekta besked om möjligheten till ekonomiskt bistånd. Avdelningens resurser används på rätt sätt och klienternas relevanta personuppgifter finns tillgängliga för de socialsekreterare som behöver dem. 

Så hjälpte Bisnode Södertälje kommun

  • Skräddarsydda rapportmallar för enklare sök.
  • Ständigt uppdaterade beslutsstöd för trygga och snabba beslut.
  • Möjlighet att delegera beslutsfattandet internt med anpassad inloggning.
Få trygga beslutsunderlag idag!

Få trygga beslutsunderlag idag!

Bisnodes lösningar för information

  • Fatta snabba och säkra beslut 
  • Få information du kan lita på
  • Automatisera beslutsprocesserna
Läs mer

Kontakta oss, vi hjälper ditt företag bli effektivare!