Mobilapp förenklar SJ:s biljettkontroll

Med tillgången till personuppgifter direkt i mobilen kan SJ:s särskilda kontrollgrupp enkelt kolla att resenärerna har rätt biljett. För kontrollanterna har det blivit ett pålitligt verktyg där de vet att de har korrekt och uppdaterad personinformation.

Det är onsdag förmiddag. På ett tåg mellan Göteborg och Karlstad går resekontrollanten Thomas Kangas metodiskt fram genom tåget, stolsrad för stolsrad. Han kontrollerar inte bara att resenärerna har en biljett, utan även att de har rätt biljett. När en ung man med studentbiljett varken kan visa ID eller studentlegitimation tar Thomas fram mobilen och appen Bisnode InfoTorg.

– Tidigare hade vi en handdator som kunde kolla om ett personnummer var äkta eller inte, men det var bara en matematisk ekvation. Nu får vi fram uppdaterade uppgifter på allt från adress till civilstånd vilket gör att vi kan ställa relevanta kontrollfrågor till någon som saknar ID, säger Thomas Kangas.

Snabb verifiering av personer via mobilen

Kontrollgruppen möter dagligen resenärer med ogiltig biljett men också personer som kanske glömt studentlegitimation eller id-kort. Med appen kan resekontrollanterna både söka på det namn eller personnummer som resenärerna uppger.

– Det hjälper oss att på säker grund kunna utställa en betalningsförbindelse men det hjälper också ungdomen som har glömt ID, säger Åsa Ekman, kontrollgruppens chef.

Det kan också hända att personer utan ID uppger sitt riktiga namn men sitt personnummer med fel födelseår.

– Då är det här ett fantastiskt hjälpmedel. Vi kan snabbt se om namn och personnummer stämmer överens, säger Thomas Kangas.

Vi får fram uppdaterade uppgifter på allt från adress till civilstånd vilket gör att vi kan ställa relevanta kontrollfrågor till någon som saknar ID.
Thomas Kangas, resekontrollant på SJ
 

Direkt validering förenklar biljettkontrollen

SJ:s kontrollanter har nu direkt tillgång till Bisnodes tjänster i mobilen och kan därför snabbt göra en fördjupad kontroll.

- Vi får fram uppdaterade uppgifter på allt från adress till civilstånd vilket gör att vi kan ställa relevanta kontrollfrågor till någon som saknar ID, säger Thomas Kangas.

Visst skulle det gå att googla sig fram till informationen men kollegan Josef Saleh menar att man i de här situationerna måste ha både snabb och tillförlitlig information. Där är Bisnodes data ovärderlig. Den är uppdaterad direkt via officiella källor.

 

– Här handlar det om att göra ett snabbt jobb. I pressade situationer när vi behöver verifiera en resenärs identitet vill man direkt ha rätt information för att kunna intäktssäkra resan, säger Josef Saleh.

Ett efterfrågat verktyg hos SJ-personalen

Kontrollgruppen kliver alltid på SJ-tågen oannonserat. Inte ens den ordinarie ombordpersonalen vet när de kommer. Men de vet vilket verktyg kontrollgruppen har. För det är inte ovanligt att Thomas och Josef får sms eller samtal från ombordpersonal som vill ha hjälp att verifiera en persons identitet.

– Saknar någon ID har ombordpersonalen svårt att göra något. Men de vet att vi i kontrollgruppen har ett ovärderligt verktyg när det gäller att få fram korrekt information i realtid, säger Thomas Kangas.

Varje månad görs över tre miljoner resor med SJ. Och under de fyra år kontrollgruppen har använt appen har arbetet förenklats. Enligt Åsa Ekman handlar det om mer än att kunna utställa betalningsförbindelser utifrån korrekt information.

– Arbetet är mycket lättare för oss nu. Den stora fördelen är att det är snabbare och säkrare, för oss och för kunden, säger Åsa Ekman.

Det här fick SJ hjälp med

  • Realtidsvalidering av personnummer

  • Personuppgifter för kontrollfrågor då resenär glömt ID-handling

  • Mobilapp för flexibel användning av Bisnodes databas

SJ:s kontrollgrupp i siffror
SJ:s kontrollgrupp består av tio resekontrollanter som dagligen gör 1000-tals fördjupade biljettkontroller. Kontrollgruppen säkerställer att resenärerna har en giltig biljett i rätt biljettkategori, och kan styrka detta med ID. Dagligen görs 100.000 resor med SJ, från norra Norge till Köpenhamn. Kontrollgruppen är baserad i Mälardalen men gör kontroller i hela Sverige.

Få agerbara insikter idag!

Bisnodes lösningar för kundanalys

Snabb och enkel tillgång till korrekt information

Alltid uppdaterad kvalitetsdata

Fatta säkra och snabba beslut

Läs mer

Kontakta oss, vi hjälper ditt företag bli effektivare!

Fyll i dina uppgifter så hör vi snart av oss.