SevenDay Finans är en framgångsrik uppstickare på bank- och kreditmarknaden. Med smart analys har de trots hård konkurrens lyckats vända kreditrisker till nya kunder och få en stabil årlig tillväxt på 20 procent.

SevenDay Finans i siffror

SevenDay Finans i siffror
  • Grundades 2007.
  • Har drygt 60 000 kunder (2015), 10 000 fler än året innan.
  • Rörelseresultatet uppgick till 94 Mkr 2015.
  • 32 anställda.

SevenDay Finans påminner om en liten sparbank som erbjuder sina kunder inlåning och blancolån. Som litet bolag med begränsade resurser på en hårt konkurrensutsatt marknad insåg de tidigt att de behövde tänka utanför boxen. 

– Vi konkurrerar med storbankerna som har en billigare upplåning än oss. Därför måste vi tänka smartare i alla led, säger Carl-Åke Nilson, kreditchef på SevenDay Finans.

Redan 2009 valde de att ta hjälp av Bisnode, men beslöt sig snart för att fördjupa samarbetet kring analys och scoring, en matematisk metod för att bedöma risk. Utmaningen var att på ett ännu mer effektivt sätt analysera marknads- och kreditrisker.

– Vi har samarbetat tajt med Bisnodes analysavdelning och är en krävande kund som både ställer krav och ifrågasätter. Men vi har också ett roligt samarbete och de uppskattar när vi ställer deras kompetens på sin spets, säger Carl-Åke Nilson, kreditchef på SevenDay Finans.

”Köpa och sälja data kan vem som helst göra, det är som att sälja smör, bröd och mjölk. Skillnaden med Bisnode ligger i att de kan förädla informationen.”

Carl-Åke Nilson, kreditchef på SevenDay Finans

Identifiera de mest optimala kunderna

Tillsammans med Bisnode tog SevenDay Finans fram särskilda scorekort med noga utvalda variabler för att lättare kunna identifiera de mest optimala kunderna.

– De anpassade scorekorten hjälper oss att fatta bättre kreditbeslut. Målet är att vi ska öka beviljningsgraden med minst tio procentenheter med bibehållen risk, säger Carl-Åke Nilson.

Men för SevenDay Finans stannade det inte vid kreditbedömningar – att omvandla kunskapen till praktik på fler områden blev minst lika viktigt.

– Arbetet med kredit- och marknadsanalys är en kreativ process som föder nya idéer. Ser vi ett mönster på kreditsidan kan vi också se till att använda det offensivt på marknadssidan. Eftersom vi är en liten uppstickare som konkurrerar med storbankerna som har en billigare upplåning än oss, måste vi tänka lite smartare i alla led.

Riskanalys och scoring viktigast

I Seven Day Finans verksamhetsberättelse för 2015 lyfts riskanalyserna och scorekorten fram som en av de viktigaste förklaringarna till företagets starka utveckling. Vd:n Magnus Beer skriver om företagets utlåning: 

"Utlåningen bygger på en riskbaserad prissättning, och på en kredithantering som gör oss träffsäkra i urvalet av kunder, bland annat via egenutvecklade scorekort. Andelen kunder hos oss med betalningssvårigheter är mycket låg”.

Förädla information - det är framtiden

De senaste åren har Seven Day Finans två gånger utsetts till Gasellföretag i Dagens Industris årliga ranking och fått utmärkelsen ”Årets konto” av tidningen Privata Affärer 2015.

Under 2015 översteg balansomslutningen för första gången fem miljarder kronor efter att ha ökat med i snitt 20 procent per år i fem års tid. Antalet lånekunder har ökat från drygt 24 000 till närmare 40 000 under perioden och sparkunderna från drygt 14 000 till nästan 21 000.

– Att Bisnode har lärt sig vår business har varit en förutsättning för att kunna nå så långt. Köpa och sälja data kan vem som helst göra, det är som att sälja smör, bröd och mjölk. Skillnaden med Bisnode ligger i att de kan förädla informationen – det är framtiden, säger Carl-Åke Nilson, kreditchef på SevenDay Finans.

Så hjälpte Bisnode SevenDay Finans

  • Fördjupad kredit- och marknadsanalys 

  • Scorekort baserade på eget urval av variabler 

  •  Identifiera de mest optimala kunderna
Få agerbara kundinsikter idag!

Få agerbara kundinsikter idag!

Bisnodes lösningar för kundanalys

  • Förstå vad dina kunder tänker.
  • Mät alla kanaler i real-tid.
  • Integrera med ditt CRM-system.
Läs mer

Kontakta oss, vi hjälper ditt företag bli effektivare!