Globala byggmaterialjätten RHI AG kunde kapa sina inköpskostnader med 20 miljoner euro med hjälp från Dun & Bradstreet. Och besparingen gick snabbt.

Som återförsäljare av byggmaterial köper RHI AG in produkter från en mängd olika leverantörer över hela världen. De senaste åren har utmaningen varit att kapa kostnader och särskilt fokus har legat på inköpskostnaderna. För att få en djupare förståelse för vad som styrde inköpskostnaderna tog RHI AG hjälp av Dun & Bradstreet för att analysera och hantera sin globala leverantörsportfölj med hjälp av lösningen D&B Supplier Portfolio Manager.

– Att hitta potential till besparingar gick snabbt och smärtfritt, säger Bernhard Goliasch, General Manager Supply Chain Management på RHI AG.

Nya insikter gav besparing på besparing

Genomgången resulterade i en lång rad insikter om leverantörernas ekonomiska status, hur många inköp som gjordes av närbesläktade bolag och hur stor del av omsättningen inköpen stod för. Insikter som berättade om var de bästa förhandlingsmöjligheterna fanns. En plan togs fram för att optimera inköpen. Nya förhandlingar genomfördes med leverantörer runt om i världen där både priser och betalningsvillkor förbättrades.

– Steg för steg kunde vårt team göra besparing efter besparing. Det var viktigt för oss att planen kunde realiseras snabbt och åstadkomma tydliga resultat, säger Bernhard Goliasch.

Young handyman working in a building supplies or hardware warehouse checking lumber on a table
”Steg för steg kunde vårt team göra besparing efter besparing. Det var viktigt för oss att planen kunde realiseras snabbt och åstadkomma tydliga resultat."

Bernhard Goliasch, General Manager Supply Chain Management på RHI AG

RHI Ag i siffror

RHI Ag i siffror
 • 1,5 miljoner ton eldfasta produkter utvecklas och produceras årligen.
 • 10 000 kunder i 180 länder.
 • 1,7 miljarder euro i vinst 2015.
 • 7 900 anställda.
 • 180 års tradition av att jobba med eldfasta material.

En investering som syns direkt på vinstmarginalen

Det första halvåret hade 5 miljoner euro sparats, ett år senare var siffran uppe i ungefär 16 miljoner. Två år efter insatsen hade 20 miljoner euros sparats – en reducering av inköpspriser med 15 procent. Att kostnaderna i inköp kunde sänkas  5-15 procent med hjälp av smart data är en investering som syns direkt på vinstmarginalen.

Det här fick RHI AG hjälp med

 • Tillgång till världen största databas för företagsinformation gav djupa insikter om leverantörernas finansiella förmåga.
 • Analys av leverantörernas koncernsläktträd satte fingret på möjligheter och riskerna med samordnade globala köp.
 • Möjligheter till branschbaserad konsolidering.
 • Optimerade betalningsvillkor.  
Få agerbara kundinsikter idag!

Få agerbara kundinsikter idag!

Bisnodes lösningar för kundanalys

 • Förstå vad dina kunder tänker
 • Mät alla kanaler i real-tid
 • Integrera med ditt CRM-system

Kontakta oss, vi hjälper ditt företag bli effektivare!