Region Dalarna nöjer sig inte med att mäta antalet hotellnätter. Genom att istället ta temperaturen på de lokala turistföretagen kan man arbeta proaktivt för att stötta besöksnäringen. 

Dalarna är Sveriges fjärde största turistområde och norra Europas största vinterdestination. Sommaren 2016 var ett rekordår med 13,3 miljoner gästnätter. Men för Region Dalarna handlade det regionala utvecklingsarbetet om mer än så. För att fortsätta att vara ett unikt och konkurrenskraftigt resmål sökte de ett bättre sätt att ta temperaturen på den lokala besöksnäringen.

– Inom besöksnäringen mäter man traditionellt sådant som antalet gästnätter. Men att det kommer många gäster ökar inte självklart företagens konkurrenskraft eller omsättning. Vi behövde ett nytt mätverktyg och saknade också en bra metod för jämförelse med andra branscher, säger Lotta Magnusson, som arbetar som strateg på Region Dalarna.

Bild på Lotta Magnusson, Strateg på Region Dalarna. Bredvid hennes står två kollegor.
"Det gör att vi kan visa hur branschen utvecklas och att antalet företag och anställda ökar. Vi får ett breddat beslutsunderlag - som är opartiskt och icke branschspecifikt - att visa för potentiella investerare."

Lotta Magnusson, strateg på Region Dalarna.

Region Dalarna i siffror

Region Dalarna i siffror
  • 50% av resenärerna till Dalarna 2015 var fritidsresenärer. 

  • 9,3 % av Sveriges turistövernattningar görs i Dalarna. 

  • 47000 arbetsställen fanns i Dalarna 2015.

Dalarna mäter företagens ekonomiska konkurrenskraft

Region Dalarna vände sig till Bisnode för att kunna kartlägga näringslivets utveckling över tid och mäta hur konkurrenskraftig en bransch, ett företag eller en region är. Eller som för Region Dalarna; en kombination av alla tre.

– Det är ett viktigt redskap i den företags- och affärsutveckling vi bedriver och gör att vi kan se hur våra företag mår. Med den kunskap vi får kan vi bedriva uppsökandeverksamhet och erbjuda hjälp till de företag som inte går så bra. Och vi kan jämföra hur besöksnäringen i Dalarna går jämfört med andra branscher i området och med andra delar av Sverige. I den senaste mätningen ser vi att besöksnäringen i Dalarna går starkare framåt än näringslivet i stort i Sverige, säger Lotta Magnusson.

Enklare affärsutveckling med allt samlat

Eftersom Bisnode levererade informationen i intuitiva och visuella diagram blev det snabbt ett viktigt verktyg för utvecklingsarbetet i Region Dalarna.

- Det gör att vi kan visa hur branschen utvecklas och att antalet företag och anställda ökar. Vi får ett breddat beslutsunderlag - som är opartiskt och icke branschspecifikt - att visa för potentiella investerare, säger Lotta Magnusson.

Det här fick Region Dalarna hjälp med 

  1. Analys av besöksnäringens ekonomiska konkurrenskraft och utveckling i regionen.

  2. Verktyg för att jämföra olika branscher i regionen.

  3. Verktyg för att jämföra konkurrenskraften företag i Dalarna med andra regioner.

Få agerbara insikter idag!

Få agerbara insikter idag!

Bisnodes lösningar för kundanalys

  • Få en tydlig överblick
  • Mät och följ upp i alla kanaler
  • Tillgång till fördjupad information 
Läs mer

Kontakta oss, vi hjälper ditt företag bli effektivare!