Att förstå sina kunder på djupet är ovärderlig kunskap i en konkurrensutsatt bransch.  Sedan NetOnNet satsade på målgruppsanalys, kundsegmentering och personaliserad datadriven marknadsföring har konverteringen till köp inom kundklubben dubblerats genom kommunikationen.

Medan flera av konkurrenterna i den tuffa elektronikbranschen haft det kämpigt eller till och med gått i konkurs har NetOnNet gjort en motsatt resa de senaste åren. Efter att ha startat som ett renodlat e-handelsföretag 1999 har företaget i dag 33 fysiska Lagershoppar, över 900 anställda i två länder och en omsättning 2016 på 5,1 miljarder kronor. 

En av anledningarna till att NetOnNet lyckats så bra är en satsning på kunddata som underlag för att lära känna kunderna på djupet. En datadriven målgruppsanalys har skapat förutsättningar för en personaliserad kommunikationen i kundklubben, vilket har gett nöjdare kunder – och drivit försäljning mot positivare tillväxttal.

– När vi växte insåg vi att hur viktigt det är för oss att ha kunskap om våra kunder. Samtidigt kände vi hur kundernas krav på en relevant, personifierad kommunikation ökade. Vi kom fram till att datadriven marknadsföring var den enda vägen för oss och tog kontakt med Dun & Bradstreet för att få hjälp att komma i gång, säger Pär Gancarz, CRM-ansvarig på NetOnNet.

Se Pär och Niklas berätta om hur konverteringen i kundklubben dubblades

Kunddata möjliggör personifierad kommunikation

Tillsammans med Dun & Bradstreets analytiker Niklas Lindblom inleddes arbetet mot en datadriven kommunikation med en målgruppsanalys av kunderna. I det första steget kvalitetssäkrades NetOnNets egna kunddata samtidigt som så mycket kundinsikter som möjligt utvanns ur underlaget.

I nästa fas adderades Dun & Bradstreets data för att fördjupa insikterna om kunderna. Data om bland annat boendesituation, intressen, livsfaser och köpkraft gav möjlighet att segmentera NetOnNets kunder i sex olika segment, med olika drivkrafter och köpmönster. Dessa lade grunden för NetOnNets e-postkommunikation med kundklubbsmedlemmar.

NetOnNet i siffror

NetOnNet  i siffror
  • Öppnade den 10 mars 1999 

  • 33 lagershopar ingår i koncernen 

  • 900 anställda jobbar i bolaget 

  • 5,1 miljarder kr i omsättning  

– Om det exempelvis är tv-veckor så riktas erbjudanden om stora hemmabiopaket till en äldre och mer köpstark målgrupp, medan yngre par som bor i en mindre lägenhet får en helt annan kommunikation, säger Niklas Lindblom, som under två års tid satt på plats på NetOnNets huvudkontor i Borås en dag i veckan.

Det datadrivna arbetssättet gav alltså NetOnNet viktiga insikter om vilka produkter kunderna faktiskt är intresserade av och vad som sannolikt blir deras nästa köp. När kommunikationen med kunderna började anpassas utifrån detta lät resultaten inte vänta på sig.

– Om vi tittar på öppningsgraden så har den ökat med dryga 100 procent jämfört med tidigare när alla kunder fick samma kommunikation. Tittar vi på konvertering till köp så är även den dubblerad. Vi ser också att medlemmarna i Klubbhyllan i dag har högre snittköp och besöker oss mer frekvent, säger Pär Gancarz.

Kundsegmentering för smartare produktutveckling  

Förutom kommunikationen med kundklubbsmedlemmar ligger Dun & Bradstreets målgruppsanalys och kundsegmentering till grund för NetOnNets produktutveckling. Om NetOnNet exempelvis ska lansera ett eget sortiment av grillar har de i dag goda insikter om vad kunderna efterfrågar.

– Vilken sorts grill som kunderna vill köpa beror bland annat på om de har en balkong eller trädgård och hur mycket pengar de kan lägga på grillen. I stället för att gå på magkänsla så kan NetOnNet i dag använda datan i kundprofilerna för att erbjuda rätt produkter, säger Niklas Lindblom. 

Nästa steg i den datadriva och personifierade kommunikationen handlar om att anpassa innehållet på Netonnet.se till att bli en personifierad upplevelse. Just nu pågår ett arbete tillsammans med Dun & Bradstreet för att utveckla startsidan så att den anpassas efter varje besökare. 

– Tanken är alla som kommer in på sajten ska få en unik upplevelse, där vi visar rätt produkter och rätt kommunikation i form av guider och tips för rätt kund. Vi känner att det går att göra väldigt mycket med datadriven kommunikation och jag tror faktiskt att vi är ett av de bolag som kan ta det allra längst, säger Pär Gancarz.  

 

Så hjälpte Dun & Bradstreet NetOnNet  

  • Kvalitetssäkring och analys av NetOnNet interna kunddata 
  • Berikning av NetOnNets kunddata med extern data för rikare kundprofiler 
  • Målgruppsanalys med kundsegmentering i sex olika målgrupper med olika drivkrafter   
  • Löpande tillgång till analyskompetens under två år medan CRM-stragegin byggdes upp 

 

Läs mer om Dun & Bradstreets produkter bakom NetOnNets framgångar:  

Kontakta oss, vi hjälper ditt företag bli effektivare!