Så gjorde Likvidum för att få 35 % högre omsättning

Likvidum når rätt kunder vid rätt tillfälle med hjälp av målgruppsanalys från Bisnode

Stockholmsbaserade Likvidum är en uppstickare på marknaden för låneförmedlare. Bolaget startades 2015 med målsättningen att erbjuda ett slagkraftigt alternativ till de stora låneförmedlarna. Sedan starten har Likvidum hjälpt mer än 100 000 svenska konsumenter att jämföra långivare och att sänka sina kostnader.

Det finns många sätt att hitta kunder på. Men inget som är så här träffsäkert och snabbt.
Olle Gordh, VD Likvidum
 

Växa genom att hitta nya målgrupper

I en tid då allt fler bolag väljer att förlita sig helt och hållet på digitala säljkanaler har Likvidum valt att hålla fast vid traditionell försäljning via telemarketing samtidigt som man har en tydlig närvaro online. Av den anledningen är ett starkt och väl analyserat kundunderlag och målgruppsanalyser och A och O för Likvidums affär.

– Som ny aktör på marknaden för låneförmedlare ligger utmaningen i att hitta och nå ut till nya kunder. Kunderna ska dels ha ett behov av tjänsten, kvalificera sig för lånen och företrädesvis inte ha blivit kontaktade av en annan låneförmedlare. Därför var Bisnode ett naturligt val för oss. Genom Bisnode får vi ett träffsäkert målgruppsurval och möjlighet att hitta rätt kunder, i precis rätt skede, säger Likvidums grundare och VD Olle Gordh.

 

Kundsamtal med rätt målgrupp gav 35 % högre omsättning

Motorn i Likvidums verksamhet är till stor del telemarketing-avdelningen och lånerådgivarna. Telemarketingpersonalen tar första kontakten via telefon och rådgivarna knyter sedan ihop säcken. Störst utmaning möter telefonsäljarna som tar första kontakten. För att samtalet ska bli lyckats krävs att säljaren förstår kunden och dennes unika förutsättningar.

– Vi hade inga tveksamheter om att Bisnodes tjänster för målgruppsanalys- och urval var rätt väg att gå. Eftersom materialet redan är analyserat och segmenterat kan Likvidum på egen hand söka efter och hitta kunder som är i behov av att lägga om befintliga lån eller vill samla dyra krediter, menar Olle Gordh.

Genom Bisnode kan Likvidum snabbt och enkelt hitta kunder baserat på exempelvis ålder, levnadsförhållanden, och bostadsort. Det gör att Likvidum kan skräddarsy sitt erbjudande efter kundens behov och personliga förhållanden i realtid.

Bisnodes tjänst gör det också möjligt för Likvidum att nå ut på lokala marknader där de annars inte skulle ha någon närvaro. Resultaten talar för sig själv. Sedan Likvidum implementerade tjänsten har bolaget ökat antalet lyckade samtal med 50 procent och intäkterna via telefonförsäljning med 35 procent.

– Innan Likvidum kom i kontakt med Bisnode arbetade man med ostrukturerad data baserad på magkänsla snarare än att utgå från faktiskt analyserade antaganden. Med det gamla arbetssättet gick man miste om den verkliga potentialen i målgruppen med låg konverteringsgrad och minskad intäkt som konsekvens, säger Stefan Canova, Relationship Manager, Bisnode.

Ett nödvändigt verktyg för säljavdelningen

På Likvidums telemarketing-avdelning råder det ingen tvekan om värdet av tjänsten. Telefonrådgivarna går in i kundsamtalen med självförtroende, tillit och framförallt en förståelse för kundens personliga och ekonomiska situation. Resultatet blir en godare stämning och en helt annan arbetsglädje bland rådgivarna. Men framför allt blir samtalen bättre för kunden.

– Bisnodes analyser och rapporter är essentiell komponent i vår verktygslåda. Genom tjänsten får vi löpande dagsaktuell kunddata och heta prospekts. Det finns många sätt att hitta kunder på. Men inget som är så här träffsäkert och snabbt. Utan Bisnode skulle vi mer eller mindre jobba med förbundna ögon. Tjänsten ger oss allt vi behöver för ett lyckat kundsamtal, tillägger Olle Gordh.

Så hjälper Bisnode Likvidum

  • Likvidum använder Bisnodes för urval av kontaktuppgifter i realtid.
  • Löpande generering av relevanta prospekts.
  • Målgruppsurval för privatkunder
  • Registervård

Resultat:

  • 50% fler lyckade kundsamtal/konverteringar
  • 35% mer i intäkter via telefonförsäljning

Fakta

  • Startades 2015
  • 45 anställda
  • Omsättning 33 miljoner 2019

Läs mer om Likvidum