Automatiserad riskbedömning av nya kunder, affärskritisk information direkt in i det egna affärssystemet för effektivare kreditbevakning och ett helt nytt verktyg för riskanalys av hela kundportföljen. Det är lösningarna från Bisnode som hjälpt Lindab Sverige att minska sina kundförluster under en period där försäljningen ökat.

Året är 2012. Vi befinner oss i Luleå, på den nordligaste av ventilations-och plåtjätten Lindabs 30 filialer i Sverige. En ny kund kommer in genom dörren och vill beställa material till ett projekt som hans byggfirma arbetar med.  

Kunden vill helst hämta varorna så snabbt som möjligt för att göra sin kund nöjd med snabb leverans. Samtidigt vet säljaren av erfarenhet att det här kan ta tid. För att veta om den nya kunden får handla på faktura måste han nämligen ringa till Lindabs huvudkontor i andra änden av Sverige, där ekonomiavdelningen i Grevie tar en kreditupplysning och gör en bedömning av vilken risk det innebär att lämna kredit till kunden.

Den ovanstående situationen är naturligtvis fiktiv, men att alla kreditbeslut vid den aktuella tidpunkten fattades av Lindab Sveriges ekonomiavdelning är helt sant. Den manuella processen tog både tid för gänget på ekonomi och skapade en onödig flaskhals mot säljarna. Och det var inte bara kreditbedömningen av nya kunder som innebar manuellt arbete för ekonomiavdelningen.  

– Vi hade inte heller automatiserat kreditbevakningen av befintliga kunder. För att veta om någon hade problem med fallande rating fick vi logga in på en extern sida och manuellt inhämta data samt analysera denna med vår egna reskontra. Vi kunde bara agera reaktivt och aldrig ligga steget före, säger Pontus Wetterhäll, som är kredit- och reskontrachef på Lindab Sverige. 

Bättre koll på både nya och befintliga kunder

Spola fram bandet till 2017 och läget är annorlunda på Lindab. När samarbetet med Bisnode inleddes 2012 automatiserades kreditbesluten för nya kunder genom ett enkelt regelverk som sammanfattar Lindabs kreditpolicy och en koppling mellan Lindabs affärssystem och Bisnodes kreditvärderingsmodell AAA.

Rent konkret innebär detta att när vår säljare i Luleå nu får in fakturakunder, så behöver han bara slå in kundens organisationsnummer i datorn för att få besked om det är okej att lämna kredit mot faktura. För kunder med godkänd kreditrating blir svaret alltid ja upp till ett visst förbestämt belopp. Endast för kunder med svag kreditrating eller om det rör sig om köp över det fastställda beloppet måste ekonomiavdelningen kopplas in.

– Att säljarna kan göra så mycket själva innebär förenklade processer och jag skulle dessutom säga att detta sparat minst 25 procent av en heltidstjänst på ekonomiavdelningen. Det är alltid en balansgång hur mycket av kreditbesluten man kan släppa från ekonomiavdelningen men vi känner oss väldigt trygga och har sett kundförlusterna minska, säger Pontus Wetterhäll.

Pontus Wetterhäll, kredit- och reskontrachef på Lindab Sverige
”De senaste åren har vi ökat vår försäljning med cirka 8 procent årligen, samtidigt som kundförlusterna minskat under samma period. Där är Bisnodes smarta och effektiva lösningar en starkt bidragande orsak.”

Pontus Wetterhäll, kredit- och reskontrachef på Lindab Sverige

lindab i siffror

lindab i siffror
  • 7 849 miljoner kr omsatte Lindab-koncernen 2016.
  • 5 143 anställda.
  • Finns på över 125 platser i 32 länder.
  • 30 filialer finns i Sverige, med huvudkontor i Grevie, Båstad.

Effektiv bevakning av befintliga kunder

En starkt bidragande orsak till de minskade kreditförlusterna är effektiviseringen av Lindabs kreditbevakning av befintliga kunder, som Bisnode också hjälpt till med. Genom att integrera Bisnodetjänsterna AAA och Betalningsindex, som visar kreditvärdighet respektive betalningsmönster, i Lindabs affärssystem har Pontus Wetterhäll och hans kollegor alltid tillgång till uppdaterad kreditinformation direkt i det egna systemet.

– Det ger oss chans att göra välgrundade bedömningar och fatta snabba kreditbeslut som minskar kundförlusterna. Vi kan fånga upp saker som vi aldrig hade upptäckt med manuell bevakning och agera direkt. Om en kund har ekonomiska problem så kan vi snabbt spärra kontot, ringa säljaren, strypa alla leveranser och jobba stenhårt för att få in betalningen.

Smarta lösningar ger minskade kundförluster

Både automatiseringen av kreditbeslut för nya kunder och effektiviseringen av kreditbevakningen av befintliga kunder började i Lindab Sverige, för att sedan implementeras på nordisk nivå. Nu är det återigen Sverige som går först i det tredje steget av Lindabs samarbete med Bisnode. Sedan en tid tillbaka använder de en lösning för portföljanalys, som ger en ny överblick över hur kreditriskerna fördelar sig över den totala kundstocken och ytterligare möjligheter att agera proaktivt och fånga upp riskerna för kundförluster ännu tidigare.    

– Nu har vi möjlighet att bedöma den totala risken i reskontran på ett effektivt och säkert sätt. Vi ser snabbt vilka förändringar som skett både på total nivå samt på den enskilda kunden. Vi kan också bryta ned risken i geografiska områden och jobba ännu mer proaktivt. Ser vi exempelvis att vi har större risker i Stockholm så kan vi analysera vad det beror på och vilka åtgärder vi behöver sätta in just där för att minska risken, säger Pontus Wetterhäll, som är mycket nöjd med samarbetet med Bisnode.

– Sammanfattningsvis har vi fått väldigt bra kontroll över riskhanteringen. De senaste åren har vi ökat vår försäljning med cirka 8 procent årligen, samtidigt som kundförlusterna minskat under samma period. Där är Bisnodes smarta och effektiva lösningar en starkt bidragande orsak. 

Det här har Bisnode hjälpt Lindab med:

  1. Automatiserade kreditbeslut för nya kunder.
  2. Effektivare kreditbevakning av befintliga kunder.
  3. Bättre överblick av den totala risken och nya förutsättningar att arbeta proaktivt.
Det perfekta kreditverktyget

Det perfekta kreditverktyget

Bisnode RiskGuardian Suite är ett smidigt verktyg för kreditbedömning och leverantörskontroll

  • Effektivisera din risk- och kredithantering med ett verktyg som fungerar på både smartphone, desktop och läsplatta
  • Optimera din kreditrisk med bevakning som ger dig löpande uppdateringar om förändringar i dina kunders kreditvärdighet
  • Fatta trygga beslut med hjälp av Bisnodes marknadsledande kreditvärderingsmodell AAA
Läs mer

Kontakta oss, vi hjälper ditt företag bli effektivare!

Vill du få vårt nyhetsbrev?