Så fick CPL-gruppen bättre kontroll på kreditriskerna

Fem olika system för kredithantering på nio medlemsföretag gjorde det svårt för Sveriges största samarbetsgrupp för last- och pallemballage att hålla koll på riskkunder. Med Bisnode RiskGuardian Suite har hela CPL-gruppen tillgång till ett gemensamt kreditverktyg som avslöjar dåliga betalare – långt innan kundförlusten är ett faktum.

Föreställ dig att ditt företag hamnat i ekonomiska bekymmer. Tänk dig sedan att din vanliga leverantör, av en vara ni är helt beroende av, upptäcker att ni har problem och väljer att ta det säkra före det osäkra genom att strypa er kredit. För att lösa det mest akuta problemet på ett smidigt sätt så är det sannolikt att du kontaktar andra leverantörer tills du hittat någon som låter er handla på faktura.

Tänk dig nu att du istället arbetar för en större organisation med lokala kontor runt om i landet och att ett av dessa kontor har upptäckt en kund som kan vara på väg mot konkurs och att de därför stoppat affärerna. De leverantörer som problemkunden nu kontaktar för att handla av istället är företag inom er egen koncern – och ni saknar en gemensamt kreditlösning som varnar de andra företagen.

Om lösningen på ditt problem i det första exemplet var smidig, så känns det andra exemplet inte alls lika enkelt att lösa. Att en och samma kund kan hamna på obestånd på tre-fyra olika ställen i samma organisation innebär naturligtvis en helt onödig risk för extra kundförluster.

Bättre överblick med ett och samma kreditverktyg

För Sveriges största samarbetsgrupp för last- och pallemballage, Central Pallogistik (CPL), var scenariot fram till nyligen inte otänkbart. Att en kund som får nej från något av den medlemsägda organisationens nio företag runt om i Sverige vänder sig till ett annat företag inom gruppen är inte ovanligt. Tidigare hade man fem olika verktyg för kredithantering inom CPL-gruppen, vilket gjorde att möjligheterna att tillsammans hålla koll på dåliga betalare var små. Verktygen byggde på olika kreditvärderingssystem som kunde ge helt olika riskbedömningar av ett och samma företag.

A combined use of the available tools for an efficient risk management workflow of-fers companies the opportunity to protect themselves with foresight, especially in times of crisis.
Joe Smith, Manager, Acme Inc.
 

– En av anledningarna till att vi valde att handla upp ett gemensamt verktyg för hela gruppen var just att vi ville ha bättre koll tillsammans på vilka kunder som inte är kreditvärdiga. Vi ville ha bättre överblick helt enkelt och även hitta en bättre ekonomisk lösning genom att köpa in tjänsten tillsammans, säger Timo Berg, vd på CPL.

 

Effektivare hantering av kreditrisker

Lösningen som CPL valde var Bisnode RiskGuardian Suite, en plattform som på ett enkelt sätt skapar förutsättningar för effektivare hantering av kreditriskerna. Plattformen innehåller bland annat kreditvärderingsmodellen AAA och bevakning som ger både möjlighet att kolla upp kreditvärdigheten hos nya kunder och lägga in bevakningar på befintliga kunder, men också få koll på kunder och leverantörers betalningsmönster genom Bisnodes Betalningsindex. Dessutom skapar verktyget överblick över hur kreditriskerna fördelar sig över hela kundstocken genom en portföljvy som ger en aktuell bild av den totala riskfördelningen.

– Vi pratade med flera olika leverantörer och tyckte att Bisnode hade den bästa lösningen. När vi testade RiskGuardian kändes det väldigt användarvänligt, vilket var bra för att datorvanan är inte alltid är på topp inom gruppen. Verktyget är också flexibelt och antalet sökningar är anpassat efter vår verksamhet så vi aldrig blir begränsade, vilket är en fördel eftersom vi har väldigt varierande behov hos det minsta kontra det största företaget inom CPL, säger Timo Berg.

Central PalLogistik i siffror

Component Description

  • 370 miljoner omsatte företagen i CPL-koncernen under 2016.
  • CPL-företagen finns på 14 orter – vilket innebär att de kan leverera pall och emballage över hela Sverige.
  • 4,5 miljoner pall hanteras av CPL årligen.

Full koll på dåliga betalare

Det var i april 2017 som företagen i CPL-gruppen började använda Bisnode RiskGuardian Suite. När detta skrivs har drygt två månader passerat och Timo Berg berättar om att han bara hört positiva tongångar från ekonomiavdelningarna runt om i organisationen. Verktyget har redan hjälpt dem att tacka nej till nya kunder som inte ansågs tillräckligt kreditvärdiga för att få handla mot faktura. Dessutom har den dagliga tillgången till uppdaterad information om de befintliga kunderna skapat bättre överblick och bättre kontroll.

– Nu har vi järnkoll. Sker det någon förändring i kundernas kreditbetyg får vi veta det och kan agera direkt. Får vi en indikation på att en kund hamnat på obestånd hos oss i Malmö kan vi enkelt sprida den informationen vidare till resten av landet så att alla vet att de ska tacka nej till kunden. Det gör att vi minskar risken för kundförluster och sparar pengar, vilket såklart är positivt. Nu har vi bättre kontroll tillsammans, säger Timo Berg.

Det här fick CPL hjälp med

  1. Infört ett gemensamt kreditverktyg för alla företag inom gruppen.
  2. Bättre kreditbedömning av nya kunder och effektivare kreditbevakning av befintliga kunder.
  3. Gemensam överblick över problemkunder och dåliga betalare i företagens kundstockar.

 

 

 

Jobba var som helst när som helst med ett verktyg som fungerar på både smartphone, desktop och läsplatta

Det perfekta kreditverktyget
Bisnode RiskGuardian Suite är ett smidigt verktyg för kreditbedömning och leverantörskontroll

Effektivisera din risk- och kredithantering med ett verktyg som fungerar på både smartphone, desktop och läsplatta

Optimera din kreditrisk med bevakning som ger dig löpande uppdateringar om förändringar i dina kunders kreditvärdighet

Fatta trygga beslut med hjälp av Bisnodes marknadsledande kreditvärderingsmodell AAA

Läs mer

Vi hjelper deg med å finne riktig løsning tilpasset dine behov

Vi er eksperter på data og analyser, og hjelper deg gjerne med å bli mer datadrevet. Fyll ut skjemaet, og vi kontakter deg for en innledende samtale.