Tillgång till korrekt data är vägen till tillväxt för Stibo Systems

Det finns ett gammalt ordspråk som säger att kunskap är makt. Men kunskap är också vägen till tillväxt och goda affärer – särskilt när det gäller kunskapen om dina kunder och deras beteende. I dag är kunskap mycket lik digital data.

Men det handlar inte bara om att ha rätt data och hålla reda på dem, utan också om att få ut det mesta av dina data.

Stibo Systems, en leverantör av lösningar för hantering av masterdata, hjälper företag att få ut det mesta av sina data – inklusive kunddata – för att optimera sin verksamhet.

Men Stibo Systems behöver också exakta, uppdaterade och relevanta uppgifter om marknader och potentiella kunder.

Alltid giltiga och uppdaterade uppgifter

Stibo Systems rekommenderades Dun & Bradstreet av en nyanställd som tidigare hade haft ett bra samarbete med D&B på en annan arbetsplats.

– Stibo Systems kontaktade oss främst för att de hade en utmaning med sin befintliga dataleverantör, som inte täckte de marknader som Stibo Systems arbetar på. Men en närmare granskning av deras data visade att de också behövde en lösning som kunde strukturera och uppdatera deras befintliga data.

– Vi rekommenderade en kombinerad lösning bestående av Dun & Bradstreets produkter Hoovers, som löser utmaningen med att få tillgång till nya, högkvalitativa data, och Optimizer, som uppdaterar befintliga data, säger Viky Froberg, Dun & Bradstreets sakkunniga expert på området.

"Vi kan känna att vi har fått helt nya möjligheter med den här lösningen."
Jesper Streubel-KristensenHead of Sales Operations, EMEA & APAC, Stibo Systems
 

Lösningarna säkerställer att Stibo Systems alltid arbetar med giltiga och uppdaterade data som enkelt kan integreras med praktiskt taget alla CRM-lösningar.

De två lösningarna ger Stibo Systems tillgång till cirka 95 procent av alla registrerade företag i hela världen. Access ger kunskap om företagens verksamhet, struktur, ekonomi och organisation ända ner till kontaktnivå.

 

Automatiskt uppdaterade data sparar tid - och pengar

Stibo Systems har ännu inte slutfört implementeringen, men upplever redan fördelarna med lösningen.

– Tidigare var vi tvungna att skriva in uppgifter manuellt, till exempel när vi hittade länkar mellan företag. Vi behöver inte längre ägna tid åt detta eftersom uppgifterna redan är uppdaterade.

Dessutom har vi tillgång till mycket mer kunskap om företagens struktur och vem som är släkt med vem. Detta är viktig information för oss.

Vi behöver till exempel veta om ett företag redan omfattas av ett avtal med oss genom sin tillhörighet till en större kedja, säger Jesper Streubel-Kristensen.

– Vi känner att vi har fått helt nya möjligheter med den här lösningen. Tidigare hade vi inte möjlighet att gå så djupt in i företagsstrukturer och kunde inte se om till exempel ett företag i Schweiz ingick i samma företagsstruktur som en kedja i Tyskland.

Framtid

– Vi är inte där ännu, men vi är på rätt väg.

Mycket handlar om arbetsmönster och vanor. Om våra anställda i dag säger att de saknar information beror det förmodligen mer på att de själva måste vänja sig vid att använda de nya lösningarna. Om sex månader har vi förmodligen kommit långt", avslutar Jesper Streubel-Kristensen.