Våra källor

Information för kreditrating, konsumenter och företag

Officiella källor för Dun & Bradstreet

Bolagsverket
Kronofogden
Länsstyrelsen
SCB (Statistiska Central Byrån)
Tingsrätter
Skatteverket
SPAR-registret (Statens personadressregister)
Lantmäteriet
Post- och Inrikes Tidningar

Officiella källor för Dun & Bradstreet information om privatpersoner

Namn och adress Skatteverket via SPAR 5 ggr/vecka
Civilstånd  Skatteverket via SPAR 5 ggr/vecka
Taxerad inkomst Skatteverket 5 ggr/år
Taxerad inkomst, omräkningar  Skatteverket  
Fastighetsuppgifter (taxeringsuppgift)  Skatteverket 1 gg/år
Äktenskapsregistret Skatteverket. Anmälan om bodelning och anmälan om äktenskapsförord 2 ggr/månad
Ekonomisk förvaltare förordnad  Tingsrätt via Post- och Inrikes tidningar (PoIT) 5 ggr/vecka
Förkommen ID-handling  Egen registrering Löpande
Skuldsanering Kronofogden  5 ggr/vecka
Skuldsaldo Kronofogden  1 gg/vecka
Betalningsanmärkningar, skatter och allmänna avgifter Kronofogden 5 ggr/vecka
Betalningsanmärkningar, tredskodomar  Tingsrätt 5 ggr/vecka
Betalningsanmärkningar, konkursansökningar  Tingsrätt och Kronofogden 5 ggr/vecka
Betalningsanmärkningar, betalningsförelägganden  Kronofogden 1 gg/vecka
Betalningsanmärkningar, utmätningåtertaget gods  Kronofogden 5 ggr/vecka
Näringsförbud  Tingsrätten via Bolagsverket  5 ggr/vecka
Kreditengagemengsuppgifter (beviljade lån/krediter)  Bank, kreditmarknadsbolag och kontokortsföretag Varannan månad
Konkurser och konkursförvaltare  Kronofogden och  PoIT 5 ggr/vecka
Ställda frågor och frågeställare frågeställare Löpande
Fastighetsuppgifter (lagfart, köpeskilling etc.) Lantmäteriet 5 ggr/vecka

Officiella källor för Dun & Bradstreets information om företag

Aktiebolag   7 ggr/vecka
Styrelse, VD i aktiebolag  Bolagsverket 7 ggr/vecka
Revisorer i aktiebolag  Bolagsverket 7 ggr/vecka
Näringsgrenstillhörighet (SNI)  SCB 1 gg/vecka
Händelseuppgifter i aktiebolagsuppgifter (ej beslutade ärenden i Bolagsverkets diarium)  Bolagsverket 7 ggr/vecka
Årsredovisningar aktiebolag Bolagsverket 5 ggr/vecka
Årsredovisningar koncern Bolagsverket 5 ggr/vecka
Nyckeltal för olika branscher och storleksklasser Egna beräkningar 1 gg/år
Koncernstruktur, årsredovisningar, Bolagsverket samt källor som tidningsklipp och enkäter   5 ggr/vecka
Handels- & kommanditbolag; nya och avregistrerade, firmatecknare, delägare, prokurist, parallell- och bifirma Bolagsverket 5 ggr/vecka
Andra företagsformer SCB BASUN 1 gg/vecka
Juridisk person/enskild firma; telefon och adresser SCB 1 gg/vecka
Enskilda näringsidkare SCB BASUN 1 gg/vecka
Reg. för moms Skatteverket 5 ggr/vecka
Reg. för F-skatt Skatteverket 5 ggr/vecka
Reg. för arbetsgivaravgift Skatteverket 5 ggr/vecka
Omsättningsintervall (beräknad uppgift baserad på redovisad moms) SCB 1 ggr/år
Företagsinteckningar Bolagsverket 5 ggr/vecka
Betalningsindex Betalningsindex Varje vecka
Skuldsaldo Kronofogden 1 gg/vecka
Företagsrekonstruktion och rekonstruktör Kronofogdenoch tingsrätt via PoIT 5 ggr/vecka
Konkursborgenärer (oprioriterade konkursfordringar) Konkursförvaltare/tillsynsmyndighet 1 gg/vecka
Konkurser och konkursförvaltare  Kronofogden och tingsrätt via PoIT 5 ggr/vecka
Betalningsanmärkningar, skatter och allmänna avgifter  Kronofogden 5 ggr/vecka
Betalningsanmärkningar, tredskodomar Tingsrätt 5 ggr/vecka
Betalningsanmärkningar, konkursansökningar Tingsrätt och Kronofogden 5 ggr/vecka
Betalningsanmärkningar, betalningsförelägganden Kronofogden 1 gg/vecka
Betalningsanmärkningar, utmätning/återtaget gods Kronofogden 5 ggr/vecka
Ställda frågor och frågeställare frågeställare Löpande
Sökt/prövad kredit Egna kunder Löpande
Fastighetsuppgifter (lagfart, köpeskilling etc.) Lantmäteriet 5 ggr/vecka
Fastighetsuppgifter (taxeringsuppgift) Skatteverket 1 gg/år