Våra källor InfoTorg

Information om våra källor för InfoTorg

 

Bisnode InfoTorg samlar och levererar svensk myndighetsinformation från en mängd olika källor. Här kan du se vilka källor vi använder oss av i InfoTorgs olika delar.
 
 

InfoTorg Företag

 
Källa Uppdatering
Bolagsverket realtid/dagligen
Statistiska Centralbyrån veckovis
Dun & Bradstreet dagligen
Lantmäteriet realtid
Transportstyrelsen realtid
Domstolsverket dagligen
Revisorsinspektionen månatlig
Värderingsdata dagligen
Bisnode Kredit realtid
Kronofogden dagligen
Skatteverket dagligen
Bisnode Sverige AB dagligen
 
 

InfoTorg Person

 
Källa Uppdatering
Skatteverket Navet realtid
Skatteverket SPAR dagligen
Statistiska Centralbyrån veckovis
Bolagsverket realtid/dagligen
Bisnode Sverige AB (CNR/MIA) dagligen
Transportstyrelsen realtid
Bisnode Kredit realtid
Kronofogden dagligen
Skatteverket dagligen
 
 

InfoTorg Fastighet

 
Källa Uppdatering
Lantmäteriet realtid
 
 

InfoTorg Fordon

 
Källa Uppdatering
Transportstyrelsen realtid
KVD Bilpriser realtid
Carfax realtid
 
 

InfoTorg Juridik

 
Källa Uppdatering
Sveriges domstolar dagligen
Sveriges hyresnämnder dagligen
EU-domstolen dagligen
Europadomstolen dagligen
Riksdagen dagligen
Regeringen dagligen
Justitiekanslern dagligen
Justitieombudsmannen dagligen
Skatterättsnämnden dagligen
Svensk Form dagligen