Our Analytics

Delivering deep insights about your most valuable relationships by applying machine learning, AI, industry experience and understanding to your data and ours.

Vårt Worldwide Network

Worldwide Network är ett överlägset globalt samarbete mellan Dun & Bradstreet och ledande leverantörer av affärsinformation världen över. Genom detta samarbete kan företagsledare i hela världen fatta effektiva affärsbeslut.

Dun & Bradstreet globala räckvidd

Dun & Bradstreet Worldwide Network är ett överlägset globalt samarbete mellan Dun & Bradstreet och ledande leverantörer av affärsinformation världen över.

Vårt globala Data Cloud är vårt unika säljargument. Även om du verkar inom ett visst geografiskt område just nu är det sannolikt att din verksamhet kommer att växa över gränserna, eller att du kommer att ha kontakt med intressenter i andra regioner. Åtkomsten till global data och analys är därmed oerhört viktig för framgångsrika företag i alla storlekar.

Eftersom vi inser vikten av lokala expertkunskaper för att inhämta global data har vi grundat Dun & Bradstreet Worldwide Network – ett överlägset världsomspännande samarbete med ledande leverantörer av affärsinformation i olika länder världen över som hjälper kunderna att växa och nå framgång. Data-, statistik- och AI-drivna plattformar ger kunderna möjlighet att fatta intelligentare beslut som skapar konkurrensfördelar. Vi inhämtar vår data direkt från våra partners, som är den del av vår ”dataleveranskedja” och ingår i ett expertnätverk som arbetar i enlighet med strikta krav och regler.

Våra Worldwide Network-partners är exklusiva och unika distributörer av Dun & Bradstreets produkter på sina respektive marknader. Produkterna är bland annat D&B Hoovers, Direct Plus, D&B Onboard, D&B Optimizer och många fler.

Du kan läsa mer om vilka produkter som är tillgängliga på din marknad.
Våra Worldwide Network-partners

Att ingå i Dun & Bradstreet Worldwide Network innebär att vara en del av världens ledande kommersiella informationsnätverk. Företagen ingår i Dun & Bradstreet Worldwide Network genom Dun & Bradstreets direkta ägarskap av marknader, samriskföretag och partners.

I dag omfattar D&B Worldwide Network över 190 länder, och vi arbetar ständigt för att stärka vår närvaro i hela världen.