Dun & Bradstreet Data Cloud

Dra nytta av världens mest omfattande affärsdata och insikter för att växa och nå framgång.

Data som hjälper dig att nå dina affärsmål

Data som hjälper dig att nå dina affärsmål

I dagens hektiska affärsvärld behöver företagen effektiva sätt att utnyttja data – och tillhörande insikter – för att växa och nå framgång. Data är avgörande för att skapa den fullständiga bild av kunder, prospekt, leverantörer och partners som krävs för att driva arbetsflöden, system och team framåt. Men datainsamling är en komplex uppgift. Datan förändras ständigt och kontexten är avgörande.

Dun & Bradstreet Data Cloud ger tillgång till världens mest omfattande affärsdata och analytiska insikter för att tillgodose dagens viktigaste affärsbehov. Därför förlitar sig 90 % av Fortune 500 och andra företag i alla storlekar på Dun & Bradstreets produkter för att utöka och skydda sin verksamhet.

Dun & Bradstreets data och insikter, som genereras via Data Cloud och tillhörande lösningar, hjälper kunderna att förbättra sina affärsresultat genom att öka intäkterna, höja marginalerna, hantera risker och bibehålla regelefterlevnaden.

 

 

Vårt Data Cloud

Vårt Data Cloud

Vi särskiljer oss genom vårt mångfacetterade fokus på att skapa, hantera och underhålla vårt Data Cloud. Vi inhämtar inte bara data från tiotusentals olika offentliga källor, vi har även åtkomst till vår egen data som endast är tillgänglig via Dun & Bradstreet. I kombination med data baserad på aktiviteten i Data Cloud och vår egen analys – ofta baserad på stora volymer historisk data – är det inte svårt att förstå hur vi kan påstå att vi erbjuder marknadens mest omfattande affärsdata. Till exempel:

  • Tillgång till longitudinell data är avgörande för global handel, och eftersom endast en liten procentandel av världens företag publicerar offentliga ekonomiska redovisningar är vår data en säker källa till pålitlig information om såväl offentliga som privata företag.
  • Vi har en unik möjlighet att matcha data till rätt entitet och förfogar över omfattande immateriella tillgångar – cirka 100 av våra 210 patent gäller den här funktionen. Genom vår kompetens inom matchning och identifiering kan vi hitta rätt i de oändliga datavolymerna, omvandla kaos till ordning och låta våra kunder ta del av denna ordning.
Vi anser att vi är den enda storskaliga leverantören
som har tillgång till bådevärldsomspännande kommersiell kreditdata och omfattande data från offentliga register, som sammanlänkas genom en unik identifierare för att möjliggöra en korrekt bedömning av offentliga och privata företag världen över.
Med hjälp av denna exakta bedömning kan kunderna utnyttja data för att fatta beslut och uppnå konkurrensfördelar.  

Vi har lösningar för alla delar i ditt företag

Dun & Bradstreet är specialister på kvalitativ affärs-, kredit- & marknadsinformation. Med pålitlig data blir det lättare för dig att fatta smarta beslut.Vi kan hjälpa dig med:
Högkvalitativ Data  
Åtkomst till vår högkvalitativa data om företag och konsumenter samt möjlighet att rensa och berika din egen data – smarta beslut kräver smart data.
Läs mer
Marknad & Försäljning 
Möjlighet att hitta nya prospekt för försäljning, segmentera och hitta rätt målgrupper för marknadsföring och skapa en förbättrad kundupplevelse. 
Läs mer
 Risk & Kredit
Vi kan hjälpa dig med kreditrapporter, riskhantering, bevakning och portföljhantering samt lösningar mot penningtvätt AML/KYC. 
Läs mer 
Analys & Rådgivning
Vi har de bästa analysteamen i Europa som kan ge dig viktiga insikter om dina befintliga och potentiella kunder och partners.
Läs mer

Nyfiken på att veta mer?

Fyll i dina kontaktuppgifter så kontaktar vi dig inom kort:

Läs vår policy om sekretess