Skarpa analyser och skräddarsydda lösningar

Vi ger dig djupgående insikter om dina mest värdefulla relationer genom att komplettera din och vår egen data med maskininlärning, AI och omfattande branschkunskap.

En tillförlitlig källa

När företag över hela världen vill få ökad kunskap om sina viktigaste relationer vänder de sig med stort förtroende till Dun & Bradstreet – och det har de gjort i 175 år.

Tack vare våra omfattande egna datakällor och ett team i världsklass möjliggör vi tillväxt genom vår unika, globala analyskapacitet. Vi hjälper företag att förbättra och utöka sin användning av faktabaserade strategier för att kommunicera med de potentiella kunder, befintliga kunder och leverantörer som är viktigast för dem.

90 % av Fortune 500™ och andra företag i alla storlekar världen över förlitar sig på D&B för att få tillgång till data, analys och avancerade expertkunskaper så att de kan utforma konkurrenskraftiga, framgångsrika affärsstrategier.

Dun & Bradstreets datatekniker, analytiker och disputerade specialister har i genomsnitt över tio års erfarenhet inom analysmodellering, -strategi och -implementering. Med sin omfattande närvaro i USA, Europa och Asien hanterar det globala teamet olika data, metoder och program för att höja ribban för innovation, forskning och utveckling. De samarbetar med analysmodelleringsteam på många av världens ledande företag inom viktiga sektorer – finansiella tjänster, försäkringsbranschen, High Tech, telekom, tillverkningsindustrin och många fler – för att skapa mening av data.

Vi är specialiserade inom kommersiell samt konsument- och branschspecifik information och tillämpar de senaste statistiska metoderna, exempelvis styrkort, regression, beslutsträd, maskininlärning och textanalys. Genom att kombinera dessa metoder med en djupgående kunskap om den senaste programvaran – SAS, SPSS, R och Python – har vi en unik möjlighet att utforma högeffektiva prognoser, värderingar, betyg och avancerade analytiska modeller.

Vår data styr vår analys och vår analys styr vår data

Analys börjar och slutar med att ställa rätt frågor – och att ha tillgång till rätt data. Om du har fel data kommer modellen inte att fungera. Därför startar varje analysprojekt med att skapa en djupgående förståelse för de affärsproblem du vill att vi ska hjälpa dig att lösa. Därefter börjar vårt arbete med att identifiera rätt kombination av datakällor – dina och våra – för projektet.

Föreställ dig hur mycket mer omfattande dina insikter kan bli när du kompletterar din egen data med information och transaktioner som har ägt rum bortom din kunskap om dina kunder – men inom vårt kunskapsfält eftersom vi förfogar över världens mest omfattande samling av affärsdata och analytiska insikter. Vi kombinerar alla dessa insikter för att hjälpa dig med dina mest avgörande affärsbeslut.

Nyfiken på att veta mer?

Fyll i dina kontaktuppgifter så kontaktar vi dig inom kort: