Vi hjälper våra kunder att växa och nå framgång

Våra data-, statistik- och AI-drivna plattformar ger kunder över hela världen möjlighet att fatta intelligentare beslut som hjälper dem att uppnå konkurrensfördelar.

Vår data

Framtidsinriktade företag världen över förlitar sig på Dun & Bradstreet för att få tillgång till kategoriindelad data och analytiska insikter, och använder våra heltäckande lösningar för att utforma framgångsrika strategier och effektiva åtgärder.

Vi möjliggör dessa organisationers viktigaste satsningar och utgör skillnaden som hjälper dem att öka sina intäkter, förbättra sina marginaler, förebygga risker och bibehålla regelefterlevnad. Dun & Bradstreet utmärks av omfattningen, djupet, mångfalden och exaktheten i vår ständigt utökade affärsdata.

Läs mer om Data Cloud
Vår analys
Tack vare omfattande egna datakällor, bland annat i form av stora volymer historisk data från vårt globala handelsprogram, samt ett team av erfarna IT-tekniker i världsklass har Dun & Bradstreet unika möjligheter att ge dig de insikter du behöver om kunder, leverantörer och övriga affärspartners. Vi drar nytta av maskininlärning/artificiell intelligens (AI) och tillämpar den senaste statistiska tekniken och metodiken för att utforma högeffektiva prognoser, värderingar, betyg och avancerade analytiska modeller.
Läs mer om vår analys
D‑U‑N‑S® Number

Dun & Bradstreets D‑U‑N‑S Number är en unik niosiffrig identifierare för företag. Numret tilldelas när vår patenterade identifieringsprocess, som ingår i vår DUNSRight-metod, identifierar ett företag som helt unikt i Dun & Bradstreet Data Cloud. Vårt D‑U‑N‑S Number hjälper ofta långivare och potentiella affärspartners att bedöma tillförlitligheten och/eller den finansiella stabiliteten hos ett visst företag. Ett D‑U‑N‑S Number gör det även möjligt att identifiera relationer mellan affärsentiteter (hierarkier och kopplingar).

Läs mer om D‑U‑N‑S Number
Dun & Bradstreet Worldwide Network
Global företagsinformation

Vårt globala Data Cloud är vårt unika säljargument. Även om du verkar inom ett visst geografiskt område just nu är det sannolikt att din verksamhet kommer att växa över gränserna, eller att du kommer att ha kontakt med intressenter i andra regioner. Åtkomsten till global data och analys är därmed oerhört viktig för framgångsrika företag i alla storlekar.

Eftersom vi inser vikten av lokala expertkunskaper för att inhämta global data har vi grundat Dun & Bradstreet Worldwide Network – ett överlägset världsomspännande samarbete med ledande leverantörer av affärsinformation i olika länder världen över som hjälper kunderna att växa och nå framgång. Data-, statistik- och AI-drivna plattformar ger kunderna möjlighet att fatta intelligentare beslut som skapar konkurrensfördelar. Vi inhämtar vår data direkt från våra partners, som är den del av vår ”dataleveranskedja” och ingår i ett expertnätverk som arbetar i enlighet med strikta krav och regler.

Läs mer om vårt Worldwide Network
Våra kunder

På dagens marknad måste företagen vara mer datakunniga än någonsin. Därför förlitar sig närmare 90% av Fortune 500™och andra företag i alla storlekar världen över på Dun & Bradstreet.

Vi har lösningar för alla delar i din verksamhet

Vi är experter på högkvalitativ data och programvara, specialiserade på att anpassa kredit-, affärs- och marknadsinformation som gör det lättare för våra kunder att fatta bättre beslut. Vi kan hjälpa dig med lösningar för: