Vartannat svenskt företag tvingas tacka nej till kunder på grund av potentiella risker

Otillräckliga beslutsunderlag gör företagen osäkra i sina affärsrelationer

En ny undersökning från det globala data- och analysföretaget Dun & Bradstreet visar att 56 procent av svenska bolag har fått avvisa potentiella kunder på grund av otillräcklig insyn i de risker som kan finnas förknippade med affärsrelationen. Trots detta rapporterar 66 procent att det inte finns någon extra budget för regelefterlevnad nästa år.

— Det är anmärkningsvärt att så många svenska bolag går miste om affärsmöjligheter på grund av potentiella risker. I många fall beror det på ett otillräckligt beslutsunderlag, vilket gör företagen osäkra på om deras affärsrelationer kan innebära regelbrott inom områden som hållbarhet, penningtvätt eller sanktioner, säger Theodora Papadimitropoulou, chef för tredjepartsrisk på Dun & Bradstreet för Norden och Baltikum.