Stor ökning av fossiloberoende fordon

Årets Miljöfordonsdiagnos visar att omställningen går stadigt framåt

En ny rapport från det globala data- och analysföretaget Dun & Bradstreet och Miljöfordon Sverige visar att i år når 83 kommuner och 12 regioner målet om 70-procentig minskning av de fossila koldioxidutsläppen från fordonsflottan. Det är en ökning med 36 procent för landets kommuner jämfört med förra året.

Årets Miljöfordonsdiagnos visar att med bibehållen omställningstakt skulle alla kommunerna nå målet senast 2030 och regionerna så tidigt som 2026.

- Det är roligt att se hur kommuner och regioner genom långsiktigt arbete visar att det är möjligt att ställa om sina fordonsflottor till att bli fossiloberoende. Omställningen fortsätter att gå stadigt framåt men framöver finns en risk för inbromsning. Minskningen av reduktionsplikten och sänkt pris på fossila bränslen är några exempel på politiska beslut som kan minska drivkraften, säger Jonas Lööf, verksamhetsledare på Miljöfordon Sverige