KLIMATSMARTARE FORDONSFLOTTOR FÖR KOMMUNER OCH REGIONER UNDER PANDEMIÅRET 2020

27 maj 2021

Pressrelease från Dun & Bradstreet 20210527

Förbättringen var dock mindre än föregående rekordår visar rapporten Miljöfordonsdiagnos.

Stockholm 27 maj 2021: Dun & Bradstreet Holdings, Inc. (“Dun & Bradstreet” eller “företaget”) (NYSE: DNB), en ledande global leverantör av affärsdata och dataanalys och föreningen Miljöfordon Sverige presenterar rapporten Miljöfordonsdiagnos för tolfte året i rad. Tolv kommuner och fyra regioner når nu målet med att minska klimatpåverkan med 70 procent från Sveriges transportsektor innan 2030.

Rapporten visar att coronapandemin inte satt stopp för fortsatt förbättring av den svenska miljöfordonsflottan. Västmanland och Kalmar är de två regioner som i år ansluter sig till gruppen av regioner som når en 70 procentig reduktion av fossila koldioxidutsläpp sedan 2010. De kommuner som uppnår målet för första gången är Helsingborg, Eslöv, Kävlinge, Falkenberg och Gislaved.

“Det är glädjande att ambitionen att uppnå en sjuttioprocentig reduktion av koldioxidutsläppen inte avstannat, trots ett år av utmaningar på grund av Coronapandemin.”, säger Pernilla Hansson, projektledare på Miljöfordon Sverige “Rapporten visar att andelen fossiloberoende fordon under det senaste året har ökat både för personbilar och lätta lastbilar hos både kommuner och regioner, men inte riktigt i samma takt som föregående år, då förbättringen var rekordstor.”

Stockholm stad står återigen som ensam vinnare i klassen bästa kommun. Den avgörande faktorn för Stockholm är att deras lätta lastbilar är både fossiloberoende och miljöbilar. Stockholm har så många elfordon att det slår igenom på en förbättring av energieffektiviteten.

“Det är genom enträget arbete och engagemang man når resultat och det är otroligt glädjande att Stockholm kvarstår som vinnare även i år”, Katarina Luhr (MP) miljö- och klimatborgarråd i Stockholms stad “Det är även glädjande att se hur flera kommuner och regioner runt i landet jobbar hårt med frågan, det här en gigantisk utmaning som vi alla delar.”

Störst förbättring jämfört med förra årets lista gör att Burlövs kommun står som segrare i den kategorin. Det åstadkommer man genom att minska antalet fordon samtidigt som man ökar antalet fossiloberoende fordon som också är miljöbilar. Segern tas hem genom en förbättrad energieffektivitet för de lätta lastbilarna.

Region Skåne står som ensam segrare i klassen bästa region, även i år. Andelen fossiloberoende fordon för personbilar når i år 99,8 procent. Gasbilar utgör 85 procent av personbilarna och 66 procent av de lätta lastbilarna.”

“Tydliga beslut gällande regionens fossilfria fordonsflotta har hjälpt vår centrala enhet att upphandla fordon som drivs av fossilfria drivmedel.” säger Mikael Wihlborg områdeschef på Åkeri och transport.

Region Skåne “Detta i kombination med uppföljning på drivmedel har gjort att vi kunnat nå hit. Vi är givetvis glada och stolta över att detta gett resultat. ”

Region Jämtland Härjedalen tar hem seger i störst förbättring för Regioner. Det beror till största delen på att man ökat sitt innehav av laddhybrider. Det gör att man får bra betyg i ökning av andelen miljöbilar liksom i bättre energieffektivitet.

Bästa geografiska kommun (alla fordon inräknade, även privatägda och företagsägda fordon) är även i år Lund, samma som förra året.

 

ÅRETS VINNARE:


Här är en sammanfattning av några av de viktigaste resultaten som presenteras i årets Miljöfordondiagnos:

  • Bäst på fossiloberoende fordon (personbilar) i kommuner är Södertälje och Trollhättan med över 97 procent. För lätta lastbilar är Helsingborg bäst med 96 procent.

  • Bäst på fossiloberoende fordon i regioner är Region Skåne med över 99 procent för personbilar och 90 procent för lätta lastbilar.

  • Kävlinge är årets bästa elbilskommun och har nu 55 procent elfordon (personbilar och lätta lastbilar). Vingåker och Öckerö är goda tvåor, i år, med 45 procent.

  • Osby är årets elbilsraket med en ökning på 17 procentenheter.

  • Emmaboda är årets gasbilsraket med en ökning på 25 procentenheter.

Om Miljöfordonsdiagnos

Miljöfordonsdiagnos är ett webbverktyg som hjälper till att granska kommuners och regioners fordonsflottor. Miljöfordonsdiagnos är också en årlig tävling där resultaten i de olika kategorierna betygssätts och vinnare utses. Årets vinnare uppmärksammas vanligtvis under Miljöfordonsdagen.

Om Miljöfordon Sverige

Miljöfordon Sverige är en förening som driver utvecklingen för ökad introduktion av miljöfordon, introduktion av grön energi och en mer effektiv användning av fordon och transporter. Genom projekt och aktiviteter är vi en aktiv kraft i arbetet för en hållbar omställning till fossilfria transporter. Exempel är GreenCharge, Energideklarationer fordon, Miljöfordonsdiagnos, Tanka Grönt, miljöfordonsdagar, föreläsningar mm. Medlemmar är företag, det offentliga och privatpersoner.

 

Om Dun & Bradstreet

Dun & Bradstreet är en ledande global leverantör av affärsbeslutsdata och analyser som gör det möjligt för företag över hela världen att förbättra sina affärsresultat. Genom Dun & Bradstreet's lösningar levereras insikter som ger kunderna möjlighet öka sina intäkter, sänka kostnader, minska riskerna och transformera sina affärer. Sedan 1841 har bolag av alla storlekar förlitat sig på Dun & Bradstreet för att hjälpa dem att hantera risker och skapa möjligheter.

bisnode.com | Twitter: @DunBradstreetEu | Linkedin

 

 

Mediekontakt:

Tomas Hedenius, Head of Marketing and Communication - Nordics

+46 (0) 70 247 29 02

hedeniust@dnb.com

 

Roza Takiporian, Product Manager på Dun & Bradstreet

+46 (0) 72 398 06 24

takiporianr@dnb.com

 

Pernilla Hansson, projektledare på Miljöfordon Sverige

+46 (0) 707 74 50 57

pernilla@miljofordonsverige.se