Ny prognos varnar: Över 1000 byggföretag riskerar konkurs

En ny prognos från data- och analysföretaget Dun & Bradstreet visar att konkursrisken i byggbranschen är nästan dubbelt så stor som för ekonomin i stort och att 1200–1400 byggföretag riskerar konkurs närmsta 12 månaderna.  Det skulle innebära uppemot 35 procent fler konkurser kommande år jämfört med 2019, som betraktas som ett normalt år konjunkturmässigt.

Kommande 12 månader förväntas 1,75–2,0 procent av bolagen i byggbranschen gå i konkurs. Enligt prognosen innebär detta att mellan 1200–1400 byggföretag riskerar konkurs.  Branschen har nästan dubbelt så hög konkursrisk som andra företag i snitt, där 0,95 procent av bolagen (6310 bolag) förväntas gå i konkurs det närmaste året.

"Det är viktigare än någonsin att vara noggrann med vem du gör affärer med, för att hålla nere risken i den egna verksamheten och säkra resiliens. Siffrorna visar att det har särskilt stor betydelse för de som anlitar byggföretag. Byggverksamhet är en konkursbenägen bransch som drabbas hårt när ekonomin bromsar in eftersom den till stor del består av mindre bolag med dålig likviditet", säger Henrik Hargeus, affärsanalytiker på Dun & Bradstreet.

Prognosen är baserad på uppgifter om kreditvärdigheten hos 69 712 byggföretag, kombinerat med historiska data om konkursrisk för olika kreditvärdighetsbetyg (AAA-C) samt nya bolag och befintliga bolag utan kreditbetyg.

Korrelationen mellan kreditvärdighet och konkursrisk är stark.

Av byggföretagen som gick i konkurs under januari-juli 2023 hade 60,5 procent kreditratingbetyget C, den lägsta nivån, ett år innan konkursen. 0,25 procent av bolagen som gick i konkurs under perioden hade den bästa kreditratingen AAA ett år innan konkursen.