Den globala ekonomin fortsätter att stå inför betydande utmaningar, däribland en lågkonjunktur.

Dun & Bradstreet, ledande global leverantör av data och analyser för affärsbeslut, delar med sig av sina tankar om hur företag kan använda data på bästa sätt under 2023.

Peter Verduin, regionchef för Norden och Baltikum, kommenterar:
”Företag står inför ännu ett utmanande år under 2023 på grund av fortsatt långsam ekonomisk tillväxt, alltmer komplexa regleringar och skyhöga driftskostnader.

Ett av de mest effektiva sätten att bygga motståndskraft i verksamheten är att vara proaktiv och förberedd för en oförutsägbar omvärld"  

 

Data och analyser kan hjälpa företag att inte bara hantera och minska risker, utan också att upptäcka möjligheter att anpassa sig och växa.
Peter Verduinregionchef för Norden och Baltikum, kommenterar
 

Dun & Bradstreet har identifierat sex prognoser inför 2023. De handlar om allt från vikten av kvalitet framför kvantitet av data, till ett ökat fokus på datasekretess och styrning.

 


1. Kvalitetsdata blir avgörande när företag ska navigera i nya kriser

När det gäller att få ut mesta möjliga av data bör företag fokusera på kvalitet framför kvantitet. Användning av data av lågkvalitativ eller olämpliga data kan göra mer skada än nytta, försämra effekten hos de värdefulla data som en organisation har och göra det svårt att få ut verkligt värde. Att ”tvätta” dessa data, liksom att se till att en organisations datamoln är uppdaterat, är dock en betydande affärsutmaning.

Därför är det viktigt att ha ett team på plats som ansvarar för att hålla ordning på företagets data. Även om teknik som artificiell intelligens (AI) kan underlätta, behövs mänsklig experttillsyn för att se till att misstag inte görs.

I en värld där vi upplever så många kriser som inträffar för första gången (klimatkris, pandemi, aldrig tidigare skådade globala utmaningar i leveranskedjan), och där AI ofta lär sig av tidigare händelser för att förutsäga framtida resultat, är det lätt att se var problemet ligger. Metoder för att göra prognoser kräver olika data och analyser för att förstå en osäker framt


2. Det blir fler dataregleringar

Det kommer att bli allt större fokus på reglering av datasäkerhet och bolagsstyrning. Företag behöver både förvalta data och analysmetoder för att säkerställa att de inte bara hanteras och används i enlighet med gällande regler, utan på ett sådant sätt att de håller jämna steg med föränderliga regelverk.


Tillsynsmyndigheter över hela världen fokuserar inte bara på integritet utan också på datalokalisering, etisk användning av data och AI, gränsöverskridande dataöverföring och förklarbara metoder.


3. Företag behöver göra mer med mindre under ekonomiska begränsningar

När vissa marknader globalt går in i lågkonjunktur kommer företag att känna av det ekonomiskt. Effektiv och ändamålsenlig användning av data och automatisering blir därför avgörande för företag som behöver effektivisera verksamheten och hjälpa sina team att fatta smartare beslut snabbare.

Data gynnar inte bara planeringsavdelningar, de hjälper även säljteamet, marknadsföringsteamet och i slutändan ledningsgruppen att fungera mer effektivt och holistiskt. Motståndskraft, särskilt i tider av stora påfrestningar, gynnas av tillgång till rätt information för att fatta beslut som ger uthållighet i ansträngda tider och snabb återhämtning i framtiden.

Data kan och bör användas för att hjälpa till med en robust ekonomisk planering – det blir viktigare än någonsin tidigare för team att veta om deras kunder kommer att betala dem i tid samt att hantera tidslinjer för leverantörer för att säkerställa att de levererar. Påfrestningar i alla ekosystem uppstår vanligen hos parter som inte påverkar varandra direkt.

När det gäller säljteam kommer data att hjälpa till att behålla befintliga, lojala kunder genom att man förstår vilka tidpunkter och kontaktpunkter som fungerar bäst för kundnöjdheten samt för att förstå och förutsäga förändrade kundbehov. Samtidigt kan data identifiera nya potentiella kunder och hjälpa till att bygga en robust försäljningspipeline.
 

4. Förstklassiga data krävs för att säkerställa avkastning på investeringar 

För att fatta effektiva beslut måste företag mata sina system med högkvalitativa data som är korrekta, aktuella och ändamålsenliga. Alltför ofta kan data vara gamla, ofullständiga eller komma från en enda, potentiellt partisk, källa. Det ligger något i uttrycket ”bad data in, bad decisions out”. Med tillgång till rätt kvalitetsdata får företag information som hjälper dem att navigera genom turbulenta tider.

För att säkerställa att ett företag får ut mesta möjliga av sina data måste de tvättas, valideras, sammanställas, berikas och länkas till en fullständig och korrekt översikt. Företagen måste tänka på vilka data de matar in och utvärdera om de är lämpade för behoven och stödjer strategiska beslut.


5. Företagen måste ständigt omvärdera sina strategier

Företagen kommer att behöva granska och testa sina datastrategier kontinuerligt. En datastrategi som fungerade 2021 eller till och med 2022 kanske inte passar för 2023. Kontinuerlig testning gör det möjligt för ett företag att implementera en datastrategi som återspeglar verksamhetens behov, är utformad för att hantera utmaningar och risker, och som kan identifiera möjligheter.

Företag kommer att behöva vidta åtgärder för återhämtning, inte bara överlevnad. Även om det är svårt när tiderna är tuffa måste företag hålla ett öga på framtiden för att vara redo när världen är på väg ur en pågående kris. Om det finns ett behov av att spendera mindre, måste verksamheten spendera smartare.

6. Företagen behöver ta hjälp med datahanteringen 2023

Företagsledare måste omge sig med experter som bidrar med nya datainsikter. Att ha rätt partners hjälper företag att fastställa och implementera en robust datastrategi och bygga en motståndskraftig affärsverksamhet.