Kreditvärderingsmodell AAA företag

Trygga, säkra och offensiva affärsbeslut
check-mark-blue.png

Förenkla din kreditvärdering med en erkänd ratingmodell

check-mark-blue.png

Optimera dina kreditbeslut med en kvalitetssäkrad riskmodell

check-mark-blue.png

Effektivisera din kredithantering med tillförlitlig kreditvärdering

Fatta trygga och smarta affärsbeslut

Fatta trygga och smarta affärsbeslut

AAA-modellen baseras på kvalitetsdata

Dagens affärsliv ställer höga krav på snabba och korrekta kreditbeslut. För att inleda en affärsrelation, ge rätt betalningsvillkor till en ny kund eller hålla koll på nuvarande kunders kreditvärdighet är det viktigt med ett säkert och tillförlitligt beslutsunderlag för att kunna fatta snabba beslut. Effekten blir att allt fler kreditbeslut automatiseras och då ökar också kraven på att kreditriskmodellerna är tillförlitliga och håller hög kvalitet över tid.

Hundratusentals företag tar dagligen hjälp av vårt kreditvärderingssystem för att snabbt fatta säkra och lönsamma beslut. Genom vår tydliga ratingmodell AAA får de information om ett företags rating och rekommenderad kreditlimit. Det gör att de kan säga ja till fler kunder eftersom de vet när de bör begära förskott och begränsa eller öka kreditbeloppet. 

Med Bisnodes kreditvärderingsmodell AAA kan du optimera din kreditrisk och fatta trygga, säkra och offensiva affärsbeslut. Ratingen är navet i våra kredithanteringssystem och genom att använda den som utgångspunkt kan du både hantera nya kunder och agera på negativa ratingförändringar hos befintliga kunder.

Läs mer om Kreditbetygsprodukter

Optimera dina kreditbeslut med en kvalitetssäkrad riskmodell

Optimera dina kreditbeslut med en kvalitetssäkrad riskmodell

Hitta rätt kreditnivå och öka lönsamheten

Fatta trygga beslut med AAA - marknadens mest välkända ratingmodell 

 • Öka ditt kassaflöde genom att ge kunderna rätt kreditnivå baserat på tillförlitliga beslutsunderlag. 

 • Säkra ditt risktagande genom att utgå från den sammantagna riskbedömningen av din kundportfölj.  

 • Utveckla dina affärer med en ratingmodell som har visat konstant hög träffsäkerhet även under varierande konjunkturcykler.  

 • Undvik onödiga kreditrisker och ta medvetna beslut genom att identifiera betalningsförmågan med en kreditupplysning innan du godkänner en ny kund.
Förenkla din kreditvärdering med en välkänd ratingmodell

Förenkla din kreditvärdering med en välkänd ratingmodell

Fatta enhetliga och snabba beslut med beprövad modell

Spara tid med en riskmodell som är enkel att använda 

 • Effektivisera din riskhantering med en stabil modell som vilar på mer än 20 års statistik. 

 • Förenkla hanteringen av risk och kredit med en modell som är enkel att förstå och kommunicera både internt och gentemot kund eller leverantör 

 • Öka långsiktigheten i dina kreditbeslut med ett kreditsystem som visar riskprofilen både på kort sikt och upp till 3 år.

Aktiebolag

Aktiebolag

 • AAA - det högsta kreditbetyg ett aktiebolag kan få. Kräver att aktiebolaget omsätter mer än 2 miljoner, har varit verksamt i minst 10 år och har nyckeltal som är väsentligt över branschens genomsnitt.  

 • AA – god kreditvärdighet 

 • A – kreditvärdig 

 • AN – delas ut till nystartade företag utan historik men där ingen negativ information finns.  

 • B – kredit mot säkerhet delas ut till aktiebolag med nyckeltal under branschsnittet eller som har negativ information.  

 • C  - kredit avrådes delas ut till aktiebolag med stora betalningsproblem, förbrukat aktiekapital, konkursengagemang, revisorsanmärkningar eller nyckeltal långt under branschsnittet.  

 • Ej fastställd rating – gäller för aktiebolag där viktig information saknas eller är inaktuell eller där företaget är inaktivt.  

Handels- och kommanditbolag

Handels- och kommanditbolag

 • AA – det högst kreditbetyget ett handels- eller kommanditbolag kan få. Kräver att företaget är kreditvärdigt och väletablerat.  

 • A – kreditvärdig  

 • AN - delas ut till nystartade företag utan historik men där ingen negativ information finns.  

 • B – kredit mot säkerhet delas ut till företag med betalningsanmärkningar eller styrelseledamöter med konkursengagemang. 

 • C – kredit avrådes delas ut till företag som har många betalningsanmärkningar och konkursengagemang.  

 • Ej fastställd rating – gäller för företag där viktig information saknas eller är inaktuell eller där företaget inte är aktivt.  

Enskild firma

Enskild firma

 • AA – är det högsta kreditbetyget en enskild firma kan få. Kräver att företaget är kreditvärdigt och väletablerat.  

 • A – kreditvärdig men inte så väletablerat.  

 • AN - delas ut till nystartade företag utan historik men där ingen negativ information finns. 

 • B – kredit mot säkerhet delas ut till företag med betalningsanmärkningar eller där ägaren har konkursengagmemang 

 • C – kredit avrådes. Detta betyg delas ut om företaget har många betalningsanmärkningar eller ägaren har konkursengagemang.  

 • Ej fastställd rating – gäller för enskilda firmor där viktig information saknas eller är inaktuell, liksom företag som inte är aktiva.

Kreditratingen baseras på olika delomdömen om ett företag där varje delomdöme utvärderas utifrån företagsform. Det beror på att mängden information som finns tillgänglig om ett företag skiljer sig mellan de olika bolagsformerna.

De fyra delområdena omfattar information om ett företags ålder och verksamhet, ägare och ledning samt företagets ekonomi och betalningsförmåga.

Ålder/verksamhet bedöms i Sverige enligt följande skala:  

Aktiebolag 

 • Väletablerat 

 • Etablerat 

 • 2-4 år 

 • Mindre än 2-4 år 

Handelsbolag 

 • Väletablerat 

 • Etablerat 

 • Mindre omfattning 

 • 2-4 år 

 • Mindre än 2 år 

 • Ej känt 

Enskild firma 

 • Väletablerat 

 • Etablerat 

 • Mindre omfattning 

 • 2-4 år 

 • Mindre än 2 år 

 • Ej känt 

 

Ägare/ledning bedöms i Sverige enligt följande skala:  

Aktiebolag 

 • Tillfredsställande 

 • Noteringar finns 

 • Negativ info finns 

 • Negativ info koncern 

 • Aktuell negativ info 

 • Ofullständig info 

Handelsbolag 

 • Mycket bra 

 • Bra 

 • Tillfredsställande 

 • Negativ info finns 

 • Aktuell negativ info 

 • Mycket negativ info 

 • Nyinflyttad 

 • Ofullständig info 

Enskild firma 

 • Bra 

 • Tillfredsställande 

 • Negativ info finns 

 • Aktuell negativ info 

 • Nyinflyttad 

 • Ofullständig info 

 

Ekonomi bedöms i Sverige enligt följande skala: 

Aktiebolag 

 • Mycket bra 

 • Bra 

 • Tillfredsställande 

 • Ej tillfredsställande  

 • Svag  

 • Se ekonomispec 

 • Inaktuellt bokslut 

 • Bokslut saknas 

Handelsbolag 

 • Mycket bra 

 • Bra 

 • Tillfredsställande 

 • Ej tillfredsställande 

 • Svag 

Enskild firma 

 • Bra 

 • Tillfredsställande 

 • Ej tillfredsställande 

 • Svag 

 • Uppgifter saknas 

 

Betalningsförmåga bedöms i Sverige enligt följande skala:  

Aktiebolag 

 • Mycket bra 

 • Mycket bra – noteringar finns 

 • Bra 

 • Bra - noteringar finns 

 • Tillfredsställande 

 • Tillfredsställande – noteringar finns 

 • Ej tillfredsställande 

 • Svag 

 • Mycket svag 

Handelsbolag 

 • Bra 

 • Tillfredsställande 

 • Ej tillfredsställande 

 • Svag 

Enskild firma 

 • Bra 

 • Tillfredsställande 

 • Ej tillfredsställande 

 • Svag 

Kreditförluster är en realitet för alla företag och många gånger är de dessutom väldigt kostsamma. Med vårt kreditvärderingssystem kan du med 90 procents säkerhet förutse om en kund eller leverantör är på väg att gå i konkurs inom 12 månader. Detta är möjligt genom att vi analyserar alla konkursföretag i Sverige och i Norden regelbundet utifrån den rating företaget hade före konkursen. På så sätt analyserar vi fram mönster och kan prognostisera risken för att ett företag kommer att gå i konkurs inom 1, 2 och 3 år. 

Med Bisnodes kreditvärderingssystem kan du enkelt beräkna och åskådliggöra riskerna i din egen kundportfölj.  

Färsk statistik för hela Norden 

Sedan Bisnodes kreditvärderingssystem introducerades i Sverige sammanställer och analyserar vi regelbundet statistik som vi offentliggör. För oss är det viktigt med transparens, därför redovisar vi det faktiska utfallet i prestandan i våra ratingmodeller varje kvartal.

Här hittar du kreditbetygsstatistik för alla de nordiska länderna:

Kreditbetygsstatistik för Norden Q1 2019

Kreditbetygsstatistik för Norden Q2 2019

Kreditbetygsstatistik för Norden Q3 2019

Kreditbetygsstatistik för Norden Q4 2019