Kreditvärderingsmodell AAA företag

Trygga, säkra och offensiva affärsbeslut

Förenkla din kreditvärdering med en erkänd ratingmodell
Optimera dina kreditbeslut med en kvalitetssäkrad riskmodell
Effektivisera din kredithantering med tillförlitlig kreditvärdering

Fatta trygga och smarta affärsbeslut

AAA-modellen baseras på kvalitetsdata

Dagens affärsliv ställer höga krav på snabba och korrekta kreditbeslut. För att inleda en affärsrelation, ge rätt betalningsvillkor till en ny kund eller hålla koll på nuvarande kunders kreditvärdighet är det viktigt med ett säkert och tillförlitligt beslutsunderlag för att kunna fatta snabba beslut. Effekten blir att allt fler kreditbeslut automatiseras och då ökar också kraven på att kreditriskmodellerna är tillförlitliga och håller hög kvalitet över tid.

Hundratusentals företag tar dagligen hjälp av vårt kreditvärderingssystem för att snabbt fatta säkra och lönsamma beslut. Genom vår tydliga ratingmodell AAA får de information om ett företags rating och rekommenderad kreditlimit. Det gör att de kan säga ja till fler kunder eftersom de vet när de bör begära förskott och begränsa eller öka kreditbeloppet.

Med Dun & Bradstreets kreditvärderingsmodell AAA kan du optimera din kreditrisk och fatta trygga, säkra och offensiva affärsbeslut. Ratingen är navet i våra kredithanteringssystem och genom att använda den som utgångspunkt kan du både hantera nya kunder och agera på negativa ratingförändringar hos befintliga kunder.

Läs mer om Kreditbetygsprodukter

Optimera dina kreditbeslut med en kvalitetssäkrad riskmodell

Hitta rätt kreditnivå och öka lönsamheten

Fatta trygga beslut med AAA - marknadens mest välkända ratingmodell

  • Öka ditt kassaflöde genom att ge kunderna rätt kreditnivå baserat på tillförlitliga beslutsunderlag.
  • Säkra ditt risktagande genom att utgå från den sammantagna riskbedömningen av din kundportfölj.
  • Utveckla dina affärer med en ratingmodell som har visat konstant hög träffsäkerhet även under varierande konjunkturcykler.
  • Undvik onödiga kreditrisker och ta medvetna beslut genom att identifiera betalningsförmågan med en kreditupplysning innan du godkänner en ny kund.

Förenkla din kreditvärdering med en välkänd ratingmodell

Fatta enhetliga och snabba beslut med beprövad modell

Spara tid med en riskmodell som är enkel att använda

  • Effektivisera din riskhantering med en stabil modell som vilar på mer än 20 års statistik.
  • Förenkla hanteringen av risk och kredit med en modell som är enkel att förstå och kommunicera både internt och gentemot kund eller leverantör.
  • Öka långsiktigheten i dina kreditbeslut med ett kreditsystem som visar riskprofilen både på kort sikt och upp till 3 år.