Socialt ansvar

Vi hjälper personer nå sin fulla potential

Vi står upp för mångfald, inkludering och jämlikhet. Vi respekterar varje människas unikhet oavsett kön, nationalitet, etnicitet, religion, ålder, sexuell läggning, funktionshinder eller personlighet. Vi är beslutna om att erbjuda en mångsidig och inkluderande arbetsplats där människor kan vara sig själva, med lika tillgång till möjligheter.

 

Våra fokusområden

Mångfald och Inkludering

Mångfald och Inkludering

En mångfaldig och inkluderande arbetskraft är viktig för uppmuntran av olika perspektiv och idéer, vilka driver innovation. Vi strävar efter könsbalans på alla nivåer och i alla marknader där vi verkar.

Diskriminering och trakasserier

Diskriminering och trakasserier

Vi behöver se till att vårt företag är medveten om att diskriminering inte accepteras och att vi vidtar åtgärder i de fall det skulle inträffa.

Hälsa och Säkerhet

Hälsa och Säkerhet

Eftersom vi verkar på många olika platser runt om i världen har vi ett stort ansvar som multinationellt företag. Vi värdesätter och främjar en säker arbetsplats med anständiga arbetsvillkor och inkluderande affärsmetoder.
Informationssäkerhet

Informationssäkerhet

Tillgång till information innebär även ett ansvar att skydda rätten till privatliv. Eftersom data och analys är våra viktigaste resurser är dataskydd, datasäkerhet och dataintegritet avgörande för oss.

Dun & Bradstreet Europa
Antal anställda kvinnor och män 2016-2021

imageny7yh.png

Dun & Bradstreet Europa 
Kvinnor i chefspositioner 2016-2021

imagemx59j.png

Våra framtida åtaganden

 

 

Jämlikhet

Öka antalet kvinnor i chefspositioner till 35%.

Öka andelen kvinnor i arbetsstyrkan till 47 %.

 

 

Diskriminering och Trakasserier

Vi strävar efter 0 fall av diskriminering och trakasserier.

 

 

Mångfald och integration 

Inrätta en arbetsgrupp för mångfald.