Socialt ansvar

Vi hjälper personer nå sin fulla potential

Vi står upp för mångfald, inkludering och jämlikhet. Vi respekterar varje människas unikhet oavsett kön, nationalitet, etnicitet, religion, ålder, sexuell läggning, funktionshinder eller personlighet. Vi är beslutna om att erbjuda en mångsidig och inkluderande arbetsplats där människor kan vara sig själva, med lika tillgång till möjligheter.

Våra fokusområden

Mångfald och Inkludering

En mångfaldig och inkluderande arbetskraft är viktig för uppmuntran av olika perspektiv och idéer, vilka driver innovation. Vi strävar efter könsbalans på alla nivåer och i alla marknader där vi verkar.

Diskriminering och trakasserier

Vi behöver se till att vårt företag är medveten om att diskriminering inte accepteras och att vi vidtar åtgärder i de fall det skulle inträffa.

Hälsa och Säkerhet

Eftersom vi verkar på många olika platser runt om i världen har vi ett stort ansvar som multinationellt företag. Vi värdesätter och främjar en säker arbetsplats med anständiga arbetsvillkor och inkluderande affärsmetoder.

Informationssäkerhet

Tillgång till information innebär även ett ansvar att skydda rätten till privatliv. Eftersom data och analys är våra viktigaste resurser är dataskydd, datasäkerhet och dataintegritet avgörande för oss.

Dun & Bradstreet Europa

Dun & Bradstreet Europa Antal anställda kvinnor och män 2016-2021

Dun & Bradstreet Europa

Kvinnor i chefspositioner 2016-2021

Våra framtida åtaganden

Jämlikhet
Öka antalet kvinnor i chefspositioner till 35%.
Öka andelen kvinnor i arbetsstyrkan till 47 %.
Diskriminering och Trakasserier
Vi strävar efter 0 fall av diskriminering och trakasserier.
Mångfald och integration
Inrätta en arbetsgrupp för mångfald.