Miljö

Vi tar klimatförändringarna på allvar.

Vår miljöambition är tydlig: Klimatförändringarna behöver brådskande globala åtgärder. Varje beslut vi tar som företag påverkar samhälle, människor och miljön. Vårt uppdrag är att accelerera övergången till ett hållbart samhälle med vårt innovativa produktutbud och göra affärer på ett sätt som inte skadar människor eller vår planet. Därför är vi engagerade i att minska vårt klimatavtryck. 

Våra fokusområden

Cirkulär hållbarhet

Cirkulär hållbarhet

Eftersom vi är ett data- och analysföretag är elektroniskt avfall vår största avfallsström. Vi fokuserar på att minimera och hantera vårt elektroniska avfall på ett ansvarsfullt sätt.

Klimatförändringar

Klimatförändringar

Med de svårigheter klimatförändringarna medför är det av vikt att vi som multinationellt företag styr mot förnybar energi, minskar utsläppet av växthusgaser och energiförbrukningen i vår verksamhet.

 

Dun & Bradstreet Europa 
tCO2e-utsläpp 2016-2021
image4zl7o.png

Dun & Bradstreet Europa 
tCO2e-utsläpp/HA* 2016-2021
image3hl79.png
*Heltidsanställd 
 

Våra framtida åtaganden

 


Förnybar energi

Röra oss mot 100% förnybar energi
i våra kontor och i våra servrar
där alternativet finns.

 Avfallshantering

Röra oss mot cirkularitet inom vår
verksamhet 2022 och förbättra
elektronisk avfallshantering.

 Klimatförändringar

Vi är fast beslutna om att minska vårt CO2e-utsläpp med 50% fram till 2030 (med startår 2019) för att anpassa oss till Parisavtalet och dess mål att begränsa den globala uppvärmningen till långt under 2 grader Celsius.