Hållbarhetsrapporter, certifikat och riktlinjer

Vi främjar utvecklingen av ett hållbart samhälle

Sedan 2015 har Dun & Bradstreet Europe (tidigare Bisnode) varit medlem i FN:s Global Compact, världens största hållbarhetsinitiativ. Genom att vara transparanta kan vi överväga vår egen påverkan på hållbarhet, förbättra vårt arbete och minska riskerna.

Vi ser hållbarhetsrapportering som ett värdefullt verktyg för att få insikter, övervaka och följa upp vårt eget resultat. Våra rapporter är upprättade i enlighet med Global Reporting Initiatives (GRI).

ISO 27001-certifikat

  FN:s mål för hållbar utveckling  

Vi ger stöd till 9 av de 17 målen för hållbar utveckling (SDG). Se målen nedan.
I våra hållbarhetsrapporter kan du hitta mer information om hur vi bidrar.

 

För frågor, mejla SustainabilityEurope@dnb.com