Hållbart företagande

Hållbarhet är en integrerad del av hur vi bedriver verksamhet

På Dun & Bradstreet är det vårt uppdrag att hjälpa andra att se möjligheterna med data och analyser – inte bara som en förutsättning för att uppnå mål men också som ett kraftfullt verktyg för att skapa hållbar utveckling.

Vårt företag är en integrerad del av ekonomin och i de samhällen vi verkar. Vi är medvetna om att de beslut vi tar i vår dagliga verksamhet påverkar samhälle, människor och miljö och denna medvetenhet genomsyrar varje beslut som tas i organisationen. För oss är hållbar utveckling viktig och ett ansvarsfullt överlämnande till kommande generationer.

Miljö

Miljö

Vår miljöambition är tydlig:

Klimatförändringarna behöver brådskande globala åtgärder. Varje beslut vi tar som företag påverkar samhälle, människor och miljö.

Läs mer om miljö
 
Socialt ansvar

Socialt ansvar

Våra anställda är nyckeln till framgång.

Vi står upp för mångfald, inkludering och jämlikhet. Vi respekterar varje människas unikhet oavsett kön, nationalitet, etnicitet, religion, ålder, sexuell läggning, funktionshinder eller personlighet.

Läs mer om socialt ansvar

Bolagsstyrning

Bolagsstyrning

Bra bolagsstyrning säkerställer effektivitet.

Vi har en stark och dedikerad ledarsskapsstruktur inom hållbarhet för att hantera hållbarhetsfrågor rörande samhället, våra klienter och alla våra intressenter i enlighet med deras förväntningar.

Läs mer om bolagsstyrning

Hållbarhetsrapporter och riktlinjer

Hållbarhetsrapporter och riktlinjer

Våra rapporter

Sedan 2015 har Dun & Bradstreet Europa (tidigare Bisnode) varit undertecknande medlem av FN:s Global Compact, världens största hållbarhetsinitiativ.

Läs våra hållbarhetsrapporter