Portföljanalys RISK 

Maximera lönsamheten genom optimerad riskfördelning
Kom igång
check-mark-blue.png

Fatta lönsamma kreditbeslut genom att ha total risköverblick

check-mark-blue.png

Spara tid med träffsäkra prognoser och pålitliga analysunderlag

check-mark-blue.png

Skapa affärsmöjligheter genom medveten global kreditgivning

Vänd risk till möjlighet

Vänd risk till möjlighet

I en föränderlig värld där förutsättningarna kan ändras från en dag till en annan är det nödvändigt att företag har underlag för att ta medvetna och underbyggda beslut. Att förstå riskerna, vad man bör undvika och var det finns en stor potential att utforska.

De mest framgångsrika företagen har en stark förmåga att just vända risker till möjligheter. För att kunna åstadkomma det behövs kunskap och insikter baserade på smarta och djupgående analyser. Med tillförlitliga prognoser kan du ta trygga beslut och säkra nya affärsmöjligheter.

Dun & Bradstreets lösningar ger dig en helhetsbild av din totala risk och säkerställer att du baserar dina kreditbeslut på uppdaterad och relevant information. Detta gäller oavsett om du gör affärer i Sverige, Norden eller över hela världen.

Optimerad riskhantering

Optimerad riskhantering

Få träffsäkra beslutsunderlag med analyserad data

 • Gör smarta affärer tack vare komplett överblick av den totala kreditrisken.
 • Ta trygga affärsbeslut genom kvalitetssäkrad riskrapportering på bland annat kundfordringar.
 • Öka lönsamheten genom medveten kreditgivning för både privatpersoner och företag i Sverige och Norden.
Bevaka din portfölj

Bevaka din portfölj

Ta smarta beslut med skräddarsydda lösningar

 • Skapa flexibilitet i kredithanteringen med löpande bevakning av förändringar.
 • Få koll på dina kunder genom att följa upp lönsamhets- och riskförändringar i portföljen.
 • Optimera kreditprocessen tack vare aggregerade analyser av era kund- och leverantörsreskontra.
Optimera riskhanteringen i hela världen

Optimera riskhanteringen i hela världen

 • Få en tydlig överblick över risker och möjligheter i er internationella portfölj genom att koppla er reskontra mot Dun & Bradstreets:s kredit- och riskinformation.
 • Bevaka och hantera dina leverantörer och inköpsprocesser på en global arena.
 • Säkerställ underbyggda beslut tack vare tillgång till världens största företagsdatabas med 265 miljoner företag.

En portföljanalys ger en samlad bild av de aktuella riskerna och möjligheterna som ligger dolda i era reskontror samt även hur de har förändrats över tid. Bisnodes lösningar möjliggör djupdykningar bland era kunder och leverantörer. Vi tar dessutom fram skarpa analyser genom att integrera er information om bland annat betalningsbeteenden och lönsamhet, med Bisnodes prediktiva modeller. Resultatet skapar en trygghet som leder till mer lönsamma affärsbeslut.

Portföljanalysen svarar på frågor som:

 • Vad är riskfördelningen i vår portfölj?
 • Vilka är våra största risker och bästa möjligheter?
 • Hur sannolikt är det att våra kunder kommer att betala inom avtalad tid?
 • Vad är vår totala exponering i en viss koncern?
 • Hur förändrar sig vår reskontra över tiden?
 • Hur mycket pengar riskerar vi att förlora inom de närmaste 12 månaderna?

Bisnodes lösningar ger dig möjlighet att hantera och kontrollera verksamheten i en komplex affärsvärld. Vi hjälper dig att få kontroll på företagets risker, intäkter och lönsamhet, helt utifrån ditt företags förutsättningar.

Vi hjälper dig att:

 • Identifiera potentiella kunder med köpkraft.
 • Förstå vilka kunder ditt företag riskerar att förlora.
 • Analysera risksituationen i den befintliga kundportföljen.
 • Implementera rutiner för att hitta ekonomiskt riskabla kunder.
 • Genomföra analyser för att förbättra ert kassaflöde i olika kundsegment.
 • Identifiera nyckeltal för att mäta effekten av förändringen.

Bisnodes portföljanalyser anpassas efter din verklighet med möjligheten att exempelvis göra unika beräkningar om limiter och förväntade förluster. Analysen ger en övergripande bild av risken som sedan kan fördjupas genom filtreringar på exempelvis ålder, risknivå, (score eller rating), butik, geografisk indelning och område. På så sätt kan du se var den största risken ligger men också var möjligheterna finns.

Eftersom varje kund har specifika behov består Bisnodes portföljanalyser av en grunduppsättning för att du snabbt ska kunna komma igång. Den utvecklas sedan och byggs på utifrån vad som är relevant för just din verksamhet.

Via vårt partnerskap med Dun & Bradstreet får du tillgång till värdefull information från företag över hela världen. Genom att väga samman er data med Dun & Bradstreets, får du en överblick över kunders betalningsförmåga och en tydlig bild av möjligheter i din kundportfölj.

Detta kan du göra:

 • Se riskfördelningen i portföljen tack vare flera olika typer av analyser som ger dig möjlighet att gå ner i detalj på kontonivå.
 • Öka ditt kassaflöde genom att prioritera kunder utifrån betalningsförmåga och genom att driva in betalningar innan det gått för långt.  
 • Hålla dig informerad genom dagliga eller månatliga datauppdateringar, beroende på vad som passar dig bäst.
 • Ha full koll på er portfölj med varningssignaler kopplade till viktiga förändringar.
 • Förutse vilka kunder som kommer få svårt att betala och vilka som riskerar att gå i konkurs, baserat på våra analyser.
 • Validera era strategier för reservationer och indrivning genom att följa trenderna i er portfölj.

 

Läs mer om D&B Portfolio Manager

Genom vårt partnerskap med Dun & Bradstreet får du tillgång till en online-lösning som kombinerar er information med den som D&B besitter. Därigenom kan du bevaka och hantera dina leverantörer över hela världen på ett effektivt sätt.

Detta kan du göra:

 • Bevaka era kostnader per sektor och leverantör.
 • Identifiera leverantörer som är affärskritiska.
 • Förstå kostnadsläget på koncernnivå fördelat på olika leverantörer.
 • Få tydlig koll på de finansiella styrkorna och svagheterna inom leverantörskedjan.
 • Kvantifiera risk per bransch, kostnadskategori, plats och affärsenhet.
 • Följa viktiga förändringar i er portfölj genom kundanpassade varningssignaler.

 

Läs mer om D&B Supply Portfolio Manager

Kom igång med Portföljanalys risk

Ring oss

Vi tar emot telefonsamtal vardagar mellan 8-17

08-55805900

Get contacted

Kontakta oss, vi hjälper ditt företag bli effektivare!