Kredit- och Riskbevakning

Skapa trygga affärer med ständigt uppdaterad information
Kom igång
check-mark-blue.png

Undvik kreditförluster med tidiga varningssignaler

check-mark-blue.png

Skapa nya affärer tack vare daglig bevakning

check-mark-blue.png

Öka lönsamheten med kreditinformation från hela världen

Varje dag spelar roll

Varje dag spelar roll

Många företag har så stort fokus på nyförsäljning att jakten på nya kunder kan ske på bekostnad av att hantera och vårda de befintliga. Samtidigt är det just i den existerande kundportföljen som det många gånger både finns en outnyttjad potential och en stor kreditrisk. Genom att förstå riskerna och agera därefter kan kreditförlusterna minimeras. När kreditgivningen, som för vissa kunder är allt för återhållsam, ses över kan affärsmöjligheterna optimeras. Tillgång till ständigt uppdaterad information och medvetna kreditbeslut gör det möjligt.

Bisnodes kredit- och riskbevakningar ger dig koll på vad som händer och signalerar viktiga förändringar så att du kan ta rätt beslut i rätt tid.

Vad händer under en dag?

 • 30 företag går i konkurs
 • 400 svenska företag förändrar sin styrelse
 • 1 200 företag byter adress
 • 2 000 nya betalningsanmärkningar registreras
Maximera affärsmöjligheterna

Maximera affärsmöjligheterna

Agera i tid med Bisnodes kreditbevakningar

 • Få full kontroll med tidiga varningssignaler om exempelvis fusioner, konkurser, avregistreringar och förändringar i rating.
 • Säkerställ att kreditrisker alltid är optimerade utifrån varje kund, leverantör och affärspartner i hela Norden.
 • Utveckla affären genom att skapa flexibilitet i kreditgivningen.
Optimera affären och relationerna

Optimera affären och relationerna

Lär känna din kunds förutsättningar genom kreditbevakning

 • Vara säker på att kreditgivning görs utifrån dagsaktuell information med bevakning dygnet runt.
 • Dra nytta av möjligheter i kunders positiva ratingförändringar samtidigt som du undviker kreditförluster.
 • Utveckla och förbättra relationerna med kunder och leverantörer tack vare att du vet vem du gör affärer med.
Utveckla relationer i hela världen

Utveckla relationer i hela världen

Vi ger dig möjligheter!

 • Skapa trygga och säkra affärsrelationer oavsett var i världen de befinner sig med global affärsdata.
 • Öka försäljningen och lönsamheten tack vare tillgång till världens största företagsdatabas med 290 miljoner företag.
 • Ta välgrundade och trygga kreditbeslut med och information från världsledande värderingsmodeller för rating och scoring.

Med våra bevakningslösningar ger vi dig möjligheten att agera i tid. Vår bevakning sker dygnet runt och på så sätt levererar vi alltid dagsaktuell information. Genom att ständigt utgå från relevant data skapar du en träffsäkerhet i dina beslut som annars inte hade varit möjlig.

Vi ger dig information om:

 • Konkurser
 • Fusioner och likvidationer
 • Avregistrerade företag
 • Betalningsanmärkningar och skuldsaldo
 • Ratingförändringar
 • Betalningsindex
 • Styrelseändringar
 • Nya bokslut
 • Namnändringar
 • Adressändringar

Bisnodes lösningar för bevakning förenklar din kreditgivning och gör att du kan fokusera på din affär istället för att hantera kreditförluster. En kreditförlust påverkar lönsamheten och för att behålla marginalerna behöver förlusten kompenseras med ökad omsättning. Med koll på vad som händer kan du undvika en allt för stor riskexponering och satsa på din affärsutveckling och dina kundrelationer.

aaa-logotyp.png

Bisnodes modeller för kreditvärdering ger möjlighet att fatta kalkylerade, objektiva och snabba riskbeslut. Med hjälp av rating och rekommenderad kreditlimit ser du när du bör begära förskottsbetalning från kunder samt begränsa eller öka kreditbeloppet. Kreditbetyget symboliserar risken för att hamna på obestånd eller gå i konkurs och sätts utifrån en kombination av data som säkerställts statistiskt genom Bisnodes analyser. För aktiebolag är till exempel nyckeltalen i årsredovisningen viktiga för att fastställa bolagets kreditbetyg.

Med Bisnodes betalningsindex får du kontroll på dina kunder och en kartläggning över deras betalningsmönster. Att veta vilka kunder du bör vårda och vilka du bör bevaka lite extra kan vara avgörande för att skapa lönsamhet och långsiktiga kundrelationer. Bisnodes index, som är ett nyckeltal som visar genomsnittlig betalningstid vägd med fakturabelopp och åldern på fakturan, ger dig möjlighet att i förväg veta vilka kunder som har sena betalningsvanor. Med den kunskapen kan du minimera företagets kostnader.

Kom igång med Kredit- och riskbevakning

Ring oss

Vi tar emot telefonsamtal vardagar mellan 8-17

08-55805900

Get contacted

Kontakta oss, vi hjälper ditt företag bli effektivare!