Upptäck bedrägerier i tid

Säkra dina affärer genom att identifiera bedragare i tid
Kom igång
check-mark-blue.png

Undvik kreditförluster kopplade till bedrägerier

check-mark-blue.png

Utveckla din verksamhet med relevant kunskap om kunderna

check-mark-blue.png

Säkra affärerna genom att identifiera bedragare i tid

Identifiera kreditbedrägerier

Identifiera kreditbedrägerier

Varje år anmäls mer än 180 000 bedrägeribrott i Sverige och siffran ökar kraftigt. Brotten kan handla om allt från bidragsfusk på några tusen kronor till avancerade kreditbedrägerier på flera miljoner. Uppklaringsgraden är dessutom låg – omkring 10 procent av bedrägeribrotten klaras upp.

En annan utmaning är att många bedrägerier inte anmäls. Det beror bland annat på att företag inte vill offentliggöra stora förluster och svagheter i sin affärsstruktur. En annan anledning är att företagen inte upptäcker dem utan hanterar dem som traditionella kreditförluster. Bisnodes analyser har visat att 10 procent av alla kreditförluster beror på bedrägerier.

Bisnodes lösningar hjälper dig att upptäcka bedrägerier i tid och att aktivt välja rätt kunder.

Säkra pengar genom trygga beslut

Gör affärer med tillförlitlig information

  • Säkerställ att du alltid accepterar rätt kunder genom effektiv identifiering.
  • Ta aktiva beslut och ligg alltid steget före med hjälp av relevant information.
  • Förhindra bedrägerier genom att få signaler på beteenden som innebär ökad risk.

 

Maximera lönsamheten med ökad kontroll

Maximera lönsamheten med ökad kontroll

Agera i tid med realtidsuppdaterad data

  • Undvik kreditförluster genom att upptäcka bedrägerier innan det är för sent.
  • Spara pengar genom att tidigt identifiera och vidta förebyggande åtgärder.
  • Utveckla affären genom fördjupad kunskap om kundernas beteende.

Bisnodes lösningar för att undvika bedrägerier grundar sig bland annat på så kallad mönsterigenkänning och nätverksanalys. Bisnode analyserar konkurser för att identifiera företag och styrelsemedlemmar med hög risk. Många bedrägerier följer återkommande mönster. Genom våra dynamiska regelverk varnas du för dem som kan innebära en risk och som därför bör utredas innan en affärsrelation inleds. 

Bisnode erbjuder:

  • Bedömning av nya affärsrelationer utifrån bedrägeriindikatorer.
  • Identifiering av riskbeteenden i er nuvarande kundportfölj.
  • Rådgivning kring risk, penningtvätt och bedrägerier.

Bisnodes lösningar möjliggör kreditbeslut baserade på relevant och uppdaterad information. Genom att skapa trygghet i kreditgivningen undviker du kreditförluster och ökar lönsamheten. Med en integrerad lösning kan du bedöma en potentiell kunds kreditvärdighet och samtidigt analysera risken för bedrägerier. Det gör att du får en komplett helhetsbild och kan på ett tryggt sätt säga ja till rätt kunder. 

Att identifiera kreditrisker handlar inte enbart om att analysera nya affärspartners utan också om att hela tiden ha koll på existerande kunder. Med Bisnodes lösningar bevakas dina kunder dagligen och du får tidiga varningssignaler när något händer. Det handlar exempelvis om fusioner, konkurser, avregistreringar och ratingförändringar. Genom att även inkludera bevakning av risk för bedrägerier blir beslutsunderlaget heltäckande. På så sätt vet du vem du gör affärer med och optimerar både kredithanteringen och kundrelationerna.

Behöver du hjälp med att upptäcka bedrägerier?

Ring oss

Vi tar emot telefonsamtal vardagar mellan 8-17

08-55805900

Get contacted

Kontakta oss, vi hjälper ditt företag bli effektivare!