Prediktiv analys

Öka intäkterna med händelsestyrd marknadsföring och sälj
Kom igång med prediktiv analys
check-mark-blue.png

Effektivisera leadsprocessen med händelsestyrd marknadsföring

check-mark-blue.png

Förbättra konverteringen genom att kontakta kunderna i rätt tid

check-mark-blue.png

Öka lönsamheten med insikter om kundens nästa köp

Förutse din kunds nästa köp

Förutse din kunds nästa köp

Alla företag vet att de måste arbeta mot en eller flera väldefinierade målgrupper med sitt erbjudande. Problemet är att de klassiska målgruppsvariablerna inte längre är tillräckligt träffsäkra. Ålder, kön, adress och inkomst säger inte tillräckligt om individens behov och preferenser. Detsamma gäller företag: förra årets resultat, bransch och antal anställda ger inte tillräcklig information om hur deras behov ser ut just nu.

Det är en utmaning att förse säljorganisationen med kvalitativa leads och som säljare är det en utmaning att identifiera potentialen i varje lead och samtidigt underhålla befintliga kunder så att de köper mer. Med prediktiv analys av de händelser (triggers) som föregår köp hos er får du veta vad din målgrupp kommer köpa och när de kommer att göra det. Det ger dig möjligheten att komma med relevanta erbjudanden vid rätt tidpunkt – och hinna före konkurrenterna.

I vår prediktiva analys utgår vi inte bara från historisk kunddata, vi sammanställer data från en mängd olika källor utifrån de variabler som har störst betydelse för er verksamhet. När vi identifierat de triggers som har betydelse för er affär är det möjligt att förutsäga med vilken sannolikhet kunderna kommer att köpa en viss produkt eller tjänst inom en given tidsperiod.

Med hjälp av prediktiv analys kan du både utveckla affärsstrategier och taktiska och operativa processer för smartare affärer.

Maximera träffsäkerheten i er prospektering

Maximera träffsäkerheten i er prospektering

Prediktiv analys förutsäger kundernas nästa köp

  • Identifiera när en kund har behov av era produkter och tjänster.
  • Utveckla ert kampanjarbete genom kundsegmentering baserat på specifika händelser (triggers).
  • Optimera affärsutvecklingen med koll på sannolikheten för att en kund kommer köpa.
Öka konverteringen med effektiv leadsprocess

Öka konverteringen med effektiv leadsprocess

Händelsestyrd marknadsföring möjliggör automatisering

  • Öka marknadsavdelningens ROI med mer relevant kommunikation till kunderna.
  • Skapa träffsäker marknadsföring med bättre förståelse för mottagarnas behov.
  • Få ökad stabilitet i marknadsbearbetningen med automatiserad marknadsföring.
Öka försäljningen med rätt tajming

Öka försäljningen med rätt tajming

Identifiera kundens behov med hjälp av triggers

  • Få bättre tajming i säljprocessen genom att förstå vilka händelser som leder till köpbehov. 
  • Öka sannolikheten för avslut med erbjudanden anpassade till kunden.
  • Skapa relevanta kampanjer anpassade till kundens köpfönster.

Dataanalys kan göras av en mängd olika anledningar och det är inte ovanligt att organisationer har olika mognadsgrad i hur man behandlar sin data. Prediktiv analys representerar det tredje av fyra steg i mognadsmodellen. Först fokuserar man i analysen på att förstå vad som har hänt, det som kallas reaktiv eller deskriptiv analys. Sedan letar man efter svar på varför något hände, proaktiv eller analys. Därefter är man redo att förutsäga vad som kommer hända härnäst, prediktiv analys, och slutligen kan man (åtminstone i teorin) med hjälp av analys få svaret på vilka beslut man bör ta för att nå önskat resultat, preskriptiv analys.

Med hjälp av prediktiv analys kan Bisnode identifiera sambandet mellan era nuvarande kunder och produkt- och tjänstekategorier samt förutsäga sannolikheten för att någon som köpt erbjudande A och kommer köpa erbjudande B eller C. Vi kan också hjälpa dig urskilja dina mest lönsamma kunder för att sedan hjälpa dig identifiera liknande grupper att rikta erbjudande till och sannolikheten för köp inom en viss tidsperiod.

Vidare kan vi analysera vilka händelser som triggar behov av era produkter och tjänster samt i vilken ordning produkter köps och med vilken tidsintervall. Prediktiv analys hjälper dig utveckla strategier, samt taktiska och operativa processer som tillvaratar era möjligheter på marknaden. 

Data om vilka händelser som föregår köp hos er eller behov av era tjänster kan bidra till att effektivisera era kommunikationsinsatser och automatisera era marknadsföringsinsatser. Bisode kan hjälpa er identifiera hur er kundresa tar sin början samt vid vilken tidpunkt och i vilka kanaler ni får störst effekt av att kommunicera med kunderna.

Exempel på triggers kan vara att någon köper ett nytt hus, får barn eller att företag till exempel tar in externt kapital, öppnar en ny filial eller byter VD.

Med hjälp av prediktiv analys kan vi dessutom identifiera vilka av era kunder som troligen kommer köpa under en viss tidsperiod. Baserat på det kan ni sedan kommunicera med dem, samtidigt som behovet uppstår.

Läs mer om Trigger Based Marketing

Förmågan att kombinera intern, ägd data om kunder och transaktioner med pålitlig och kvalitetssäkrad extern data är nyckeln till framgångsrik affärsutveckling. Bisnode gör löpande analyser för kunder över hela Europa och har lång erfarenhet av att bygga analysmodeller utifrån specifika affärsutmaningar.

Bisnode har erfarenhet av att samla in och bearbeta data sedan sent 1800-tal och har genomfört prediktiva analyser sedan 60-talet. På Bisnode arbetar 300 analytiker med data från hundratals olika källor, som verifieras och kvalitetssäkras löpande. På så sätt kan du vara säker på att beslutsunderlagen du får fram är pålitliga och korrekta.

Er kundbas förändras hela tiden. Nya kunder kommer in och andra lämnar, vilket leder till att kundprofilerna kan skilja sig åt från ett tillfälle till ett annat. Det är viktigt att vid varje givet tillfälle basera beslut på korrekt information.

Du kan välja att prenumererar på regelbundna uppdateringar och få filer levererade till dig eller koppla era system mot våra för integrerade uppdateringar av till exempel ert CRM-verktyg eller ERP-system.

Kom igång med Prediktiv analys

Ring oss

Vi tar emot telefonsamtal vardagar mellan 8-17

08-55805900

Get contacted

Kontakta oss, vi hjälper ditt företag bli effektivare!

Vi vet vad din kunds nästa köp blir

Prediktiv analys hjälper dig att träffa rätt
Läs mer