Legalt

Bisnode AB äger denna webbplats och allt material som finns på den, om inget annat anges. Alla varumärken, märken, logotyper, texter, bilder och program som är tillgängliga på webbplatsen tillhör Bisnode AB eller dess dotterbolag och skyddas av immaterialrättslig lagstiftning, om inget annat anges.

Innehållet på denna webbplats får endast användas för personligt informationssyfte. Detta innebär att du får visa, kopiera, skriva ut och distribuera alla dokument som publiceras här, förutsatt att innehållet som sådant används till icke-kommersiella ändamål, att hänvisning görs till Bisnode AB i samband med distribution av dokument samt att all copyright och andra meddelanden om äganderätt som finns i innehållet bevaras. All användning av varumärken, logotyper, texter, bilder och mjukvara är förbjuden såvida inte redan tillåtet i enlighet med ovanstående.

Inget innehåll på denna webbplats får ändras, sändas, återskapas, publiceras, licensieras, överföras eller säljas utan tidigare skriftligt medgivande från Bisnode AB. Obehörig användning eller distribution av något material från denna webbplats kan ligga till grund för civila samt straffrättsliga påföljder enligt gällande lag. Bisnode AB kommer att hävda sina immateriella rättigheter i full utsträckning.