Verklig huvudman – så funkar det för dig som företagare

Det var den 1 augusti 2017 som den nya och skärpta penningtvättslagen trädde i kraft i Sverige, vilket i sin tur var ett led i EU:s arbete med att bekämpa penningtvätt och finansiering av terrorism. En del av EU-direktivet handlar om att alla medlemsländer måste ha ett register över den eller dem som ytterst äger eller kontrollerar ett företag – det vill säga företagets verkliga huvudman.

– Affärer mellan företag bygger på förtroende. Genom att vara ett företag som har ordning och reda på sina papper, följer myndigheters instruktioner och registrerar verklig huvudman i god tid, så blir det lättare att göra nya affärer och därigenom växa, säger Erica Olivius, product manager på Dun & Bradstreet.

Det är varken är krångligt eller tidskrävande att registrera verklig huvudman, enligt Erica Olivius.

Vad är en verklig huvudman?

Verklig huvudman är den person, eller de personer, som ytterst äger eller kontrollerar ett företag eller en förening. Det kan till exempel innebära personer som...

... har mer än 25 procent av rösterna genom aktier, andelar eller medlemskap.

... har rätt att utse eller avsätta mer än hälften av styrelseledamöterna eller motsvarande befattningshavare.

Endast fysiska personer kan vara verklig huvudman.

Hur anmäler jag verklig huvudman för mitt företag?

Anmälan om verklig huvudman gör du på Bolagsverkets hemsida. Nya företag som registrerats från och med 1 augusti 2017 ska skicka in sin anmälan inom fyra veckor från registrering.

Vilka företag måste anmäla verklig huvudman?

De flesta företag och föreningar ska utreda ifall det finns en verklig huvudman och anmäla uppgifterna till Bolagsverket – totalt handlar det om omkring 800 000 företag och föreningar verksamma i Sverige. Det finns dock några undantag, exempelvis behöver dessa inte registrera sig:

"Genom att vara ett företag som har ordning på sina papper, följer myndigheters instruktioner och registrerar verklig huvudman i god tid, så blir det lättare att göra nya affärer och därigenom växa"
Erica Olivius, Product Manager på Dun & Bradstreet
 

 • Börsnoterade aktiebolag
 • Enkla bolag
 • Enskilda näringsidkare
 • Staten, landsting och kommuner
 • Juridiska personer där det offentliga har ett bestämmande inflytande
 • Ideella föreningar som inte har någon verklig huvudman
 • Dödsbon och konkursbon

 

Hur vet jag vem som är verklig huvudman?

Verklig huvudman är den person, eller de personer, som ytterst äger eller kontrollerar ett företag eller en förening. Det kan till exempel innebära personer som...

... har mer än 25 procent av rösterna genom aktier, andelar eller medlemskap.

... har rätt att utse eller avsätta mer än hälften av styrelseledamöterna eller motsvarande befattningshavare.

För att ta reda på vem/vilka som är verklig huvudman kan du kontrollera företagets aktiebok, röstlängden och bolagsordningen. I vissa fall kan verklig huvudman saknas, eller inte kunna fastställas. Även detta ska anmälas till Bolagsverket (förutsatt att företaget omfattas av anmälningsplikten).

Du kan läsa mer om hur du tar reda på vem/vilka som är verklig huvudman på Bolagsverkets hemsida.

Vad ska min anmälan om verklig huvudman innehålla?

Anmälan om verklig huvudman ska innehålla:

 • organisationsnummer och företagsnamn
 • kontaktuppgifter
 • uppgift om verklig huvudman finns, saknas eller inte kan fastställas
 • uppgifter om den verklige huvudmannen
 • uppgift om hur den verklige huvudmannen har kontroll över den juridiska personen - exempelvis genom att äga aktier - samt omfattningen av ägandet eller kontrollen (i procent).

Vad finns det för krav på dokumentation?

De företag som omfattas av anmälningsplikten är skyldiga att ha tillförlitliga uppgifter om vem som är verklig huvudman och om arten och omfattningen av personen/personernas intresse i företaget. Du måste också dokumentera uppgifterna och den utredning som gjorts för att bedöma vem som är verklig huvudman. På begäran från myndighet eller vissa verksamhetsutövare ska företaget lämna ut denna dokumentation.

De företag som har särskilda krav på kundkännedom (KYC - Know Your Customer) ska också kunna bevisa att de gjort de kontroller som krävs för full kundkännedom ifall Finanspolisen begär det. Den dokumentationen genereras automatiskt när du gör kontrollerna genom Bisnode InfoTorg och är lätt att skriva ut och arkivera.

Hur kan Dun & Bradstreet hjälpa mig att ta del av uppgifterna i registret för verklig huvudman?

Vi på Dun & Bradstreet kan erbjuda lösningar för er som behöver information om verklig huvudman via:

 • Vår informationsportal InfoTorg
 • API/web-service
 • För större uppdatering av kundregister har vi särskilda lösningar.

Har du frågor eller vill veta mer är du välkommen att kontakta Dun & Bradstreets kundservice via 08-558 059 00 eller information.se@bisnode.com

Vill du få vårt nyhetsbrev?