Vad är KYC? Och hur kan ditt företag förhindra terrorism?

I kampen mot penningtvätt och finansiering av terrorism är KYC ett minst sagt centralt begrepp. Dun & Bradstreets expert Erica Olivius förklarar varför KYC är så viktigt – och hur ditt företag ska tänka för att uppnå full kundkännedom.

Du har säkert hört talas om begreppet och sett förkortningen skymta förbi i texter du läst. Men vad är KYC?

Know your customer

Begreppet är en förkortning för 'Know Your Customer' och syftar till själva processen att lära känna sina kunder för att kunna motverka kriminella aktiviteter som penningtvätt och finansiering av terrorism. För företag som verkar i den finansiella sektorn finns särskilda krav på kundkännedom. Exempelvis måste banker och revisionsbyråer både fastställa sina kunders identitet och kontrollera var deras pengar kommer ifrån.

– KYC syftar till att begränsa omloppet av svarta pengar på marknaden, och därmed göra det svårare att tjäna stora pengar på kriminella aktiviteter. Om det är enkelt att tvätta pengar sjunker tilltron till den finansiella marknaden och viljan hos allmänheten att göra rätt för sig minskar, säger Erica Olivius, product manager på Dun & Bradstreet.

Riktlinjer för riskhantering

I Sverige regleras detta av lagen om penningtvätt, som förutom god kundkännedom även ställer krav på att företagen måste ha interna riktlinjer och policys för riskhantering, att de måste granska och rapportera misstänkta transaktioner samt utbilda och skydda sin egen personal.

– Det är viktigt att det är högt i tak och finns tydliga riktlinjer på arbetsplatsen. Som anställd ska man inte känna sig pressad att tillmötesgå en kunds önskemål till vilket pris som helst, det viktigaste är att man följer lagen. Vi förordar ett riskbaserat förhållningssätt till kunderna där man inte nödvändigtvis behöver vara misstänksam, men är medveten om att det finns risker, säger Erica Olivius.

Verklig huvudman

Den nya lagen om penningtvätt och finansiering av terrorism som trädde i kraft den 1 augusti 2017 kräver också att du ska ta reda på om din kund är PEP, det vill säga en person i politiskt utsatt ställning eller en anhörig eller medarbetare till en person som har en hög befattning inom en stat, i ett statligt ägt bolag eller i en internationell organisation. När det gäller organisationer måste vi bland annat veta vem som äger eller har bestämmande inflytande till mer än 25 procent, samt vem som är verklig huvudman.

Mycket att hålla reda på? Dun & Bradstreets expert Erica Olivius ger sina 5 bästa tips för att uppnå tillräcklig kundkännedom.

Vi rekommenderar inte nödvändigtvis att du ska vara misstänksam utan snarare att du ska vara medveten om riskerna.
Erica Olivius, Product Manager på Dun & Bradstreet
 

5 sätt att få full kundkännedom

Dun & Bradstreets Erica Olivius förklarar KYC och penningtvättslagen.

 

1. Riskbedömning

Alla företag som innefattas av penningtvättslagen måste bedöma risken för att utnyttjas för pengingtvätt eller finansiering av terrorism. I huvudsak betyder detta att ditt företag behöver veta vilka kunderna är, vilken verksamhet de bedriver och vilken typ av uppdrag de behöver hjälp med. Det är också viktigt att ta reda på kundens hemvist då det finns vissa högriskländer för finansiering av terrorism. I Dun & Bradstreet InfoTorg finns möjlighet att beställa penningtvättsrapporter för att kontrollera kundernas information.

2. God klientkännedom

Först och främst måste ditt företag kontrollera och fastställa kundens identitet och även säkerställa vem som är den verklige huvudmannen. Därefter ska ni inhämta information om verksamhetens syfte och art och vara extra uppmärksamma om företaget handlar med stora summor i kontanter. Det är viktigt att även befintliga kunder kontrolleras. Kanske ändrar kunderna sin verksamhet eller är inblandade i misstänkta transaktioner? För att enkelt hålla sig med korrekta och aktuella kundregister tillhandahåller lösningarna InfoTorg Bevakning och Registervård.

3. Gransknings- och uppgiftsskyldighet

Det är också viktigt att ditt företag upprättar rutiner för hur ni ska efterleva penningtvättslagen. Ni bör ha en rutin för hur ni granskar klienter och transaktioner och veta vem ni ska rapportera till om något misstänkt inträffar. Om Finanspolisen startar en utredning ska ni kunna visa dokumentation på att ni gjort en ordentlig identitets- och verksamhetskontroll av era kunder. Dun & Bradstreets lösning för Compliance är ett verktyg som hjälper er att effektivisera processen för regelefterlevnad.

4. Skyldighet att avsäga sig uppdraget

Om något misstänkt har skett och ni har gjort bedömningen att ni måste rapportera kunden till Finanspolisen, då måste ni också avsäga er uppdraget omedelbart. Kom även ihåg att ni alltid kan avråda kunden från en viss affärshändelse med hänvisning till att ni inte kan hjälpa till med en olaglig handling.

5. Skydda de anställda

Det är viktigt att det pratas mycket om KYC-frågorna och att det är högt i tak på ditt företag. Om du har mer erfarenhet på området än dina kollegor är det mycket värdefullt att erbjuda råd, stöd och en hand att hålla i. En oerfaren medarbetare ska inte känna sig pressad att ta emot en kund som hen inte vet tillräckligt mycket om. Det är alltid bättre att anmäla en eventuell misstanke en gång för mycket, än en gång för lite.

Referenser

 1. Finansinspektionen: "Penningtvätt"
 2. Svenska Bankföreningen: "Känn din kund - Penningtvätt"
 3. Regeringskansliet: "Ytterligare åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism"
 4. Finansinspektionen: "Person i politiskt utsatt ställning (PEP)"
 5. Länsstyrelsen: "Rapportering till Finanspolisen"
Vilka företag innefattas av penningtvättslagen?
 • Banker, fond-, kreditmarknads- och värdepappersbolag
 • Försäkringsförmedlare och livförsäkringsföretag
 • Revisions- och redovisningsbolag
 • Bolagsbildare
 • Fastighetsmäklare
 • Advokater och biträdande jurister
 • Företag som handlar med antikviteter, konst, ädelstenar, metaller, skrot eller transportmedel och tar emot kontanta betalningar på 15 000 Euro eller mer
Compliance

Optimera affären genom effektiv regelefterlevnad

 • Säkra dina affärer med koll på compliance
 • Ta snabba och trygga beslut genom ständigt uppdaterad information
 • Effektivisera processen för global regelefterlevnad
Läs mer