Framtidens data – En undersökning av bristen på kompetens och lösningar

Företag i Europa är oroliga att deras dataanvändning hålls tillbaka av otillräckliga datakunskaper, partiskhet och den mänskliga faktorn. 67 % av företagsledarna som besvarade den senaste undersökningen från Dun & Bradstreet uppgav att anställda måste få fortbildning så att de förstår de beslut som tas med hjälp av data. Utöver detta är rekrytering ytterst viktig.

Undersökningen visade att svårigheten att hitta rätt kompetens är ett stort hinder för över en fjärdedel av företagen (27 %) som vill förbättra sina datakunskaper.

Men rekrytering är bara en del av arbetet.

– Det är viktigt att befintliga kunskaper hos medarbetarna inte glöms bort, säger Anthony Scriffignano, Senior Vice President och Chief Data Scientist, Dun & Bradstreet.

– Med en kombination av handledning och självständigt lärande kan organisationen säkerställa ett kontinuerligt lärande och att kunskaper hela tiden uppdateras, säger Rikard Candell, Analytics Director, Dun & Bradstreet Europa.

Ladda ner den nya rapporten: Framtidens data – En undersökning av potentialen hos framtidens data

Tre fjärdedelar (77 %) av de tillfrågade företagsledarna uttryckte oro för att den mänskliga faktorn just nu har en negativ effekt på produktionen, analyserna och användningen av data i deras företag. 22 % angav att orsaken till att dataprojekt misslyckas är den mänskliga faktorn.

Fortbildning kan minska riskerna för detta.

– Ledningen ansvarar för att skapa en miljö där medarbetarna hela tiden utvecklas och lär sig nya saker – och det omfattar även själva ledningen, säger Candell.

Den här undersökningen omfattar 1 704 beslutsfattare och genomfördes av Censuswide i augusti 2021. Svarsdeltagarna arbetar på företag baserade i Storbritannien, Tyskland, Österrike, Sverige, Schweiz, Norge, Danmark, Finland, Polen och Ungern.

Ladda ner den nya rapporten: Framtidens data – En undersökning av potentialen hos framtidens data