Weathering the storm
in uncertain times

Missa inte Power of Data trendrapport 2022

Ladda ner vår trendrapport kostnadsfritt

Alla undrar vi vad framtiden har med sig

Pandemier och krig har skakat världen, med långtgående konsekvenser för enskilda länder, vårt globala samhälle och företagens förmåga att överleva och planera för framtiden. En oförutsägbar framtid kräver att vi föreställer oss många olika framtider. Den förmågan är det som kan göra den stora skillnaden för att säkra din verksamhet.

Vägen framåt navigeras bäst med data som verktyg. Data med rätt information, för rätt ändamål, så att rätt beslut kan fattas vid rätt tidpunkt.

Dun & Bradstreets evenemang Power of Data i november 2022 samlade några av världens ledande experter för att diskutera och dela med sig av sina kunskaper om hur företag ska navigera i en osäker miljö. Läs vår trend report ”Weathering the storm in uncertian times” och ta del av vad Alexander Stubb, Parul Sharma, Kent Eriksson, Tricia Wang och Amy Webb förutspår.