Ny rapport

Framtidens data

Ladda ner rapporten

Ta del av insikterna i "The future of data"

En undersökning av konsekvenserna av covid-19

52% av de europeiska företagen som tillfrågades tror inte att de kommer att överleva utan relevant, uppdaterad och överensstämmande företagsdata. 

Två tredjedelar av företagsledarna håller med om att data är det mest användbara verktyget för deras organisation för att identifiera nya marknader att arbeta med (64 %) och avgörande för att nå nya kunder (62 %).

Sex av tio tillfrågade företag
använder data för att bedöma risker (65 %) och övervaka upphandling och leverans (62 %), eftersom pandemin fortsätter störa leveranskedjor globalt.


Futureofdata_Mockup_02.png

I The Future of Data kan du ta del av: 

  • hur pandemin har påverkat företagens behov av mer exakt och tillförlitlig data

  • vikten av talang och att ha stark datakompetens inom organisationen 

  • vikten av att bygga en robust datastrategi

Skaffa ditt exemplar och ta reda på hur du kan få rätt data på din sida för att växa och frodas i framtiden.

Om rapporten

Undersökningen som omfattar 1 704 affärsbeslutsfattare genomfördes av Censuswide i augusti 2021. Respondenterna kommer från organisationer baserade i Storbritannien, Tyskland, Österrike, Sverige, Norge, Danmark, Finland, Polen, Schweiz och Ungern. 

Få ditt exemplar!