Trend Report

Supercharged Data

Needing it, wanting it, using it 

Download the report

Get the right data on your side

Mer än ett år har gått sedan pandemin började och vårt beroende av data har aldrig varit större än idag. Men vad kommer härnäst? En sak är säker, framgångsrika företag har data på sin sida. De fattar datadrivna beslut och har digitaliserat sina processer. Hur gör de?

I dag, 2021, finns det inget mer proof of concept med data. Det vi behöver är värdebevis och det får vi genom att använda rätt datakällor, använda många olika datakällor och sedan kombinera dem, säger Antti Merilehto.

I den här trendrapporten kommer du att utforska trender och insikter från huvudtalare som delas vid vårt onlineevenemang "The Power of Data" i maj 2021.

More than a year after the pandemic began, our reliance on data has never been greater than it is today. But what comes next? 

One thing is for sure: successful companies have data on their side. They make data-driven decisions and have digitalized their processes. How do they do it? 

“Today, in 2021, there’s no more proof of concept with data. What we need is proof of value and we get that by using the right data sources, using many different data sources and then combining them.” Antti Merilehto 

In this Trend Report you will explore trends and insight from keynote speakers shared at our online event ”The Power of Data”in May 2021.