Risk & Kredit Compliance

Se upp med riskerna för att maximera dina affärer i utlandet

Potentialen i utlandsaffärer är enorm, men det är viktigt att lära sig marknaden och ha rätt verktyg för att göra riskbedömningar. Enligt David Kremel, produktansvarig för internationell riskbedömning hos Dun & Bradstreet, kan man koka ner det till: ”Ha stenkoll”.

Ta hjälp att förbättra ditt kassaflöde

Många svenska företag riktar blicken utomlands i jakten på nya lönsamma affärer. Flödet av varor och tjänster mellan Sverige och utlandet ökar – där inte minst e-handeln är en viktig faktor.

– Jämfört med liknande länder sker en relativt stor del av svenska företags handel med utlandet. Vi har alltid varit en stor exportnation tack vare vår industri och naturtillgångar. Nu driver e-handeln på utvecklingen, världen kommer närmare. Där kan vi exempelvis se hur handeln med Kina omsätter enorma summor, säger David Kremel, produktansvarig för internationell riskbedömning hos Dun & Bradstreet.

 

"Man måste förstå landet som man ger sig in i. Vilka spelregler finns det? Hur ser marknaden ut?"

David Kremel, Dun & Bradstreet

 

 

Ju mer internationella vi blir, desto viktigare att skaffa sig kunskap om sina utländska affärspartners:

– Att göra affärer utomlands ställer ju krav på en själv. Man måste förstå landet som man ger sig in i. Vilka spelregler finns det? Hur ser marknaden ut? Vilken konkret information om företaget finns tillgänglig? Är företaget eller personer kopplade till företaget på sanktionslistor?

”Du ska alltid veta vem du gör affärer med”

Frågan om just sanktioner är ständigt aktuell i och med avslöjanden om att svenska företag gjort affärer med ”svartlistade” personer utomlands och storföretag som hamnat i korruptionshärvor runtom i världen – vilket i flera fall resulterat i enorma bötesbelopp.

– Man kan koka ner allt till: ”Ha stenkoll”. Du ska alltid veta vem du göra affärer med, säger David Kremel.

– Här i Sverige är vi vana vid att det mesta är tillgängligt via offentliga institutioner, allt är digitaliserat och tillgängligt. Men så ser det ofta inte ut i andra länder. Kravet på kunskap om ens affärspartners ställs ofta på sin spets, framför allt utanför Europa. Generellt kan man säga att ju längre ifrån man kommer Europa och Nordamerika desto oftare är de offentliga registren, i den mån de finns, inte helt tillförlitliga.

Tekniska hjälpmedel för kvalitetssäkrad information

Så hur ska man veta hur företaget man gör affärer med utomlands är tillförlitligt? Enligt David Kremel gäller det att skaffa sig bra tekniska hjälpmedel för kvalitetssäkrad information, exempelvis D&B Finance Analytics.

– I korthet är det en databas med uppgifter om +445 miljoner företag i nästan alla världens länder, den fylls på med miljontals uppgifter varje dag. Det går att integrera med dina egna system, med fristående API:er. Man kan ha daglig bevakning i mer än 200 länder, beställa kreditrapporter och få riskbedömningar samt se hur risken i den egna portföljen utvecklas över tid med hjälp av avancerade portföljfunktioner.

D&B Finance Analytics ger möjlighet till större analyser för den som så vill:

– Det går att få övergripande riskanalyser för varje land och man kan även gräva ännu djupare. En sådan sak som vanliga betalningsvillkor och kutym för förfallodag går också att få. All sådan info hjälper dig att förstå och balansera riskerna.

 

Ta hjälp att förbättra ditt kassaflöde

 

 

D&B Finance Analytics – uppgifter om +445 miljoner företag i nästan alla världens länder

  • Daglig bevakning och avancerad portföljanalys på företag i mer än 200 länder.
  • Med hjälp av Dun & Bradstreet D–U–N–S–nummer kan du identifiera din potentiella kunds ekonomiska situation och den exakta kreditrisk som det utgör.
  • Optimerar kreditrisken och ger dig trygga affärsrelationer globalt tack vare uppdaterat beslutsunderlag.
  • Få tillgång till Dun & Bradstreets världsledande rating- och scoringmodeller för att säkerställa riskerna i dina affärer, samt verifierad data direkt från lokala källor, som betalningsdata, juridiska händelser, ägarstrukturer och tredjepartsdata.