Slår samman lösningar för att göra detaljhandeln datadriven

När två stora aktörer inom data slår samman sin kompetens i ett strategiskt samarbete blir resultatet en revolutionerande lösning för detaljhandeln.

– Vi ser att ett antal företag har mycket data om sina kunder, utan nödvändig överblick eller system för att använda datadriven marknadsföring, säger Henrik Engelsen Bjørgo, Partner Manager på Dun & Bradstreet.

Vi vet alltså mycket väl att vi ska använda den data vi samlar in, men inte hur vi kan använda den. Här tar det stopp för många.

Dun & Bradstreet och Voyado erbjuder därför tillsammans lösningen Consumer Intelligence (CI), som redan har implementerats hos 44 norska, svenska och finska detaljhandelsaktörer. Inklusive välkända varumärken som XXL, Power och NetOnNet.

Henrik Engelsen Bjørgo, Dun & Bradstreet till vänster och Niklas Brattfors, Voyado till höger är mycket nöjda med samarbetsprodukten Consumer Intelligence. Resultatet är en mer datadriven detaljhandelsindustri.

Ett unikt kund-ID

Genom kundklubbar och klicka-och-hämta samlar detaljhandelsaktörer in användbar information, men många saknar ett system för att utnyttja potentialen i den data de har.

Gamla och nya e-post- och bostadsadresser registreras efter varandra och få kunder är korrekt identifierade. Kanske finns födelsedatum i kundklubben, medan telefonnumret de uppgett för klick-och-hämtning tillhör maken. Det här har med tiden lett till att potentiellt värdefull information går förlorad och att kunder upplever ett överflöd av allmän kommunikation.

– Vi på Dun & Bradstreet hjälper till med att identifiera kunder så att vi kan berika informationen avsevärt. En kund som endast får anges med namn och telefonnummer kan, efter att ha identifierats av oss, ha ett antal informationselement såsom kön, bostadsadress, födelsedatum och vårt unika ID.

"Vårt unika ID gör det enkelt att länka personuppgifter mellan processer och system utan att involvera känsliga uppgifter"
Henrik Engelsen Bjørgo, Partner Manager, Dun & Bradstreet
 

Resultatet av detta är att vi har en etablerad sanning på varje kund, samtidigt som utmaningen med dubbletter försvinner. Vårt unika ID gör det enkelt att länka personuppgifter mellan processer och system utan att involvera känsliga uppgifter.

 

Detta är väsentligt för att kunna arbeta datadrivet med kunder. När kunderna har identifierats och berikats med vår basdata kan även vår statistiska information tillämpas.

Consumer Intelligence ger dig tillgång till data i realtid om över 90 miljoner europeiska konsumenter.

När faktisk information kopplas samman med sannolik information får vi en mer heltäckande bild av vilka kunderna är. Då kan kommunikationen enkelt anpassas så att den upplevs som mer relevant för kunden och därmed öka sannolikheten för försäljning.

Och det är här som Voyado med sin marknadsledande CXP (Customer Experience Platform) kommer in. Voyado skapar personliga kundupplevelser genom att sömlöst koppla ihop alla kontaktpunkter som onlinebutik, butik, annonser eller kommunikation.

Denna samling av kundbeteenden i alla kanaler säkerställer en mer omfattande och relevant kundupplevelse. Vilket är avgörande för att kunder ska välja att komma tillbaka gång på gång.

"Med Consumer Intelligence hålls Voyados kunddatabas uppdaterad och kommunicerbar. Det ökar möjligheten att nå ut med relevant och korrekt kommunikation vid rätt tidpunkt."
Niklas Brattfors, partner Manager, Voyado
 

– Med Consumer Intelligence hålls kunddatabasen i Voyado uppdaterad och kommunicerbar. Det ökar möjligheten att nå ut med relevant och korrekt kommunikation vid rätt tidpunkt. Du kan också lägga till analytiska variabler och kombinera dessa med faktiska köp- och användarmönster, vilket öppnar för spännande segmenteringsmöjligheter, förklarar Niklas Brattfors, Partner Manager på Voyado.

 

Consumer Intelligence i tre steg

– Dun & Bradstreet levererar rådata, medan Voyado ställer i ordning allt, säger Engelsen Bjørgo.

Den AI-drivna plattformen använder data med exakt precision och förbättrar kundupplevelsen vid varje kontaktpunkt.

Ta reda på mer om Voyado

Consumer Intelligence består av tre produktområden: sökning, övervakning och berikning Sökning används i det första mötet med nya kunder. Här identifieras kunden och vårt unika ID appliceras. Detta säkerställer att vi arbetar relevant med kunderna från första mötet.

Övervakning används för att kontinuerligt uppdatera informationen. Kanske har kunden flyttat till en helt ny plats där en annan butik är mer aktuell. Koncentrering är tillgången till våra analytiska variabler.

Kopplar ihop fakta med statistiskt sannolika uppgifter

Analytisk data handlar om att koppla ihop de sparsamma personuppgifterna med det statistiskt sannolika uppgifterna.

– Ta den fiktiva personen Erik Andersen som exempel. Hans grunduppgifter säger att han är 32 år, bor i Asker och är man. När vi sedan hämtar statistisk information och kopplar den till hans legitimation sitter vi på mycket värdefull data, säger Engelsen Bjørgo.

Erik har flyttat från en liten lägenhet på Thorsov till ett större radhus i Asker tillsammans med sin nya sambo. Det senaste året har de även fått en ny familjemedlem och blivit en liten familj. Där det tidigare varit aktuellt att informera Erik om produkter som underlättar livet på 45 kvm, är det nu kanske mer aktuellt att hjälpa till med information om trädgårdsmöbler och gräsklippare. Genom att ha djupare insikt kan man vässa kommunikationen till specifika segment och deras behov. Detta gör kommunikationen och kundupplevelsen relevant och värdefull där den tidigare ofta upplevts som allmän och brus.

Helt integrerade dataströmmar

– Med Customer Intelligence i Voyado får du de nödvändiga verktygen som krävs för att skapa personliga kundupplevelser och tillväxt i företaget, säger Niklas Brattfors.

– Tillsammans levererar vi marknadens bästa integrerade lösning för uppdaterad master- och analysdata direkt integrerad i kundernas processer, säger Henrik Engelsen Bjørgo.

Consumer Intelligence ger dig tillgång till data i realtid om över 90 miljoner europeiska konsumenter.

Fakta

Voyado och Dun & Bradstreet har varit partners sedan 2016

Har totalt 44 nöjda kunder

Har det senaste året ökat intäkterna med nästan 60% jämfört med förra året

Lösningen behandlar kunddata lika i alla länder

Effektivisera dina kunders köpupplevelse
Genom att kombinera din data med vår data i realtid kommer du att kunna ge dina kunder en mycket smidigare utcheckning och köpupplevelse. Detta kommer inte bara att ge dig nöjdare kunder utan även ett nöjdare säljteam.