3 tips på hur du skyddar dig mot bedrägerier

Polisen förutspår att kreditbedrägerierna mot företag kommer att öka och mörkertalet är stort. Många företag drabbas av bedrägerier utan att någonsin få reda på det. De kreditförluster som orsakas av konkurser kan i verkligheten vara oupptäckta bedrägeribrott, men det finns tre enkla tips att ta hjälp av för att slippa drabbas.

Kreditbedrägerierna har blivit den nya tidens bankrån. Enligt polisens rapporter om organiserade bedrägerier befaras problemet dessutom bli större. För kriminella är det en chans att tjäna snabba pengar utan särskilt stora risker. Men till skillnad från exempelvis id-kapningar finns det bedrägerier mot företag som sällan kommer upp i ljuset. Det handlar ofta om blufföretag som köper varor på kredit och sedan sätter sig i konkurs.

– Problemet är att de vid en första anblick ser ut som vilken konkurs som helst, säger Dun & Bradstreets riskanalytiker. Så de hamnar i de drabbade företagens bokslut som kreditförluster orsakade av konkurser.

Så går det till – blufföretag och bluffakturor

Det typiska scenariot för den här sortens kreditbedrägerier är att kriminella nätverk antingen köper etablerade bolag eller startar upp blufföretag och förfalskar bokslut. Bedragarna är duktiga på att visa sig kreditvärdiga och hinner lura många innan företaget sätts i konkurs. Anders Olofsson på polisens bedrägerirotel ser tydligt hur kriminella använder sig av företag.

– Numera är det inte vapen, utan företagen, som är det självklara brottsredskapet, säger han. De kunskaper man behöver för att ha chans på stora pengar sprids bland kriminella. Oseriösa revisorer och jurister bistår också med kunskap. Och om man väl åker fast är straffskalan lindrigare jämfört med våldsrelaterade brott.

Som företag är det givetvis en balansgång vilka risker man tar. Det är svårt att tacka nej till en så bra affär. De kriminella vill handla för stora summor, frågar sällan efter rabatter och vill få till en snabb affär.
Anders Olofsson på polisen
 

De mest drabbade branscherna 

De som drabbas är ofta branscher med låga marginaler som exempelvis bygg-, vitvaru- och telekombranschen. Deras varor kan lätt säljas vidare på den svarta marknaden. Men också logistikbranschen som ska leverera varorna drabbas av bluffarnas obetalda fakturor. 

– De företag som en gång har brustit i sina kreditkontroller drabbas ofta igen, men i ny skepnad. Inom nätverket av kriminella växlar man hela tiden konstellationer och sätter sig på olika poster i olika företag, säger Dun & Bradstreet riskanalytiker.

 

Eftersom de drabbade ofta har låga marginaler slår förlusterna hårt. Typexemplet är att ett inköp brukar vara runt hundratusen kronor.  

– Som företag är det givetvis en balansgång vilka risker man tar. Det är svårt att tacka nej till en så bra affär, säger Anders Olofsson på polisen. De kriminella vill handla för stora summor, frågar sällan efter rabatter och vill få till en snabb affär.

Tydliga varningsignaler

Men eftersom den här sortens kreditbedrägerier ofta är seriebrott går det att hitta mönster som avslöjar bedragarna. När Dun & Bradstreet hjälper sina kunder att analysera vilken sorts företag som har större sannolikhet att orsaka dem kreditförluster letar de efter indikationer i många olika källor. Att styrelsen nyligen är utbytt och att företaget fått många kreditförfrågningar på kort tid är exempel på förändringssignaler i bolaget som man ska uppmärksamma och följa upp.

Samtidigt är det just indikationer det handlar om. Det måste inte betyda att företaget sysslar med kriminell verksamhet.

– Visst går det att undvika att drabbas, säger Dun & Bradstreet riskanalytiker. Att göra noggranna bakgrundskontroller och inte lita blint på det myndighetsinformationen säger vid första anblick är ett bra första steg.

3 tips på hur du skyddar dig mot bedrägerier

Här är Dun & Bradstreets tre tips för att skydda ditt företag mot att drabbas av organiserade blufföretag.

1. Researcha nya kunder noggrant

Kontrollera vem du har att göra med och lita på din magkänsla. Är leveransadressen densamma som företagets adress? Har de en hemsida? Bedragarna är skickliga så det lönar sig att vara noggrann. Om du känner dig osäker på hur du kartlägger och utreder företag och dess företrädare kan det vara en idé att gå en utbildning som hjälper dig med hur du upptäcker varningssignaler, hittar raderad information, upptäcker målvakter, och gör internationella kontroller. 

2. Gör en kreditbedömning

Ibland räcker inte magkänslan - hur bra den än är. Första steget är då att ta en kreditupplysning sen är det dags att studera kreditupplysningen i detalj. Den kan innehålla viktiga varningstecken, som att styrelsen ofta byts ut, att styrelsemedlemmarna har tidigare konkurser bakom sig och att företaget är beläget på en tvivelaktig adress. Om du är osäker på hur du tolkar en kreditupplysning kan du gå en utbildning i kreditbedömning för företag där du lär dig vilka fallgropar som finns, vilka de vanligaste varningssignalerna är, hur du läser och förstår ett bokslut eller en årsredovisning, tolkar nyckeltal och vilken annan information som kan användas vid bedömningen av ett företags kreditvärdighet. När du känner dig bekväm med hur du fattar kreditbeslut är det dags att forma en kreditpolicy så att det inte bara är du som vet vad som gäller utan även dina kollegor i gruvan.

3. Håll koll på både dina nya och gamla kunder

Ringa in riskbeteenden genom att analysera företagets kreditförluster. Finns det något mönster eller återkommande beteende, som i exemplen ovan? Det finns fler hjälpmedel än kreditupplysning som kan underlätta ditt dagliga arbete - ett av dem är betalningsindex, som är ett verktyg där du kan följa kunders betalningsbeteende och på så vis förutse risken för kreditförluster långt innan de drabbar dig, ett annat är kredit- och riskbevakning som hjälper dig att hålla koll på befintliga kunder. Att lägga kunder och leverantörer på bevakning är ett smidigt sätt att få koll på vad som händer och få signaler om viktiga förändringar i dina kunders kreditrating eller kreditvärdighet så att du kan ta rätt beslut i rätt tid.

4. Glöm inte att se möjligheterna med risk

Glöm inte att se möjligheterna med risk. Att ha bättre koll på dina nya och gamla kunders kreditvärdighet behöver inte betyda att du tackar nej till fler affärer. Tvärtom kan det visa sig att du med svart bälte i kreditbedömning istället känner dig bekväm med att tacka ja till fler fakturakunder. Smart va?!

Vill du få vårt nyhetsbrev?