Datadriven marknadsföring Smart data Smarta beslut

Så påverkas IP-annonseringen av coronapandemin

12 maj 2021

Kommer det att bli omöjligt att nå företag på arbetsplatsen nu när alla jobbar hemifrån?

Svaret är inte så enkelt som man kan tro. Ja, det kan påverka kampanjerna att de allra flesta arbetar hemifrån, men det måste inte vara så.

För det första är det inte alla som jobbar hemifrån. I en undersökning från SCB svarade 15 % av de intervjuade att de hade arbetat hemifrån mer än hälften av dagarna i den föregående veckan. Det är naturligtvis stora skillnader mellan olika branscher. 56 % av dem som arbetar inom information och kommunikation jobbade hemifrån, medan motsvarande andel inom transport bara var 3 %.
20 % av personerna inom chefsyrken arbetade hemifrån mer än hälften av dagarna.

Googles mobilitetsrapporter visar förändringar i aktiviteten på arbetsplatserna jämfört med en femveckorsperiod i januari till februari 2021.
Rapporten visar att aktiviteten på arbetsplatserna var 20 % lägre i november.

 

image6lxuj.png

 

Fler annonsexponeringar under pandemin än tidigare

Vårt Digital Customer Experience Team har levererat fler annonsexponeringar under pandemin än tidigare. De genomsnittliga priserna för annonsutrymmen störtdök i början av pandemin, eftersom många företag avbröt sina annonskampanjer. Det medförde att vi kunde köpa fler annonser till samma kostnad för våra kunders räkning.

Generellt sett når vi företagen med annonser på samma sätt som före pandemin, även om vi upplever att vissa enskilda företag har varit svårare att nå. Det beror på hur deras IP- och IT-miljö är konfigurerad på individuell företagsnivå.

De flesta medarbetare som jobbar hemifrån kopplar upp sig mot företagets nätverk via VPN. I de fallen kan vi ha möjlighet att nå dem via deras IP-nummer.

 

Olika VPN-lösningar 

Det finns många olika VPN-lösningar. Vissa använder ett IP-nummer som vi kan koppla till det företag vi vill nå, och andra använder ett IP-nummer som vi bara kan koppla till en internetoperatör. Vissa VPN-system aktiveras bara vid besök på interna webbplatser, vilket innebär att medarbetaren surfar med företagets IP-nummer på företagets egen webbplats, men använder sitt privata IP-nummer vid besök på andra webbplatser.

Vi visar även annonser på målgruppens mobiltelefoner, och här gäller samma förutsättningar. Vissa företag har en IP-struktur som gör att vi kan identifiera det IP-nummer som används när medarbetarna surfar på företagets mobiler, och vissa inte.

Precis som före pandemin kommer vi inte att kunna identifiera och nå 100 % av alla företag där ute. Vi har sett att vissa enskilda företag har varit svårare att nå sedan pandemin startade, men generellt sett kan vi fortfarande nå de flesta.

Om kunden bara har några få konton som du vill nå med annonser är det bästa alternativet att kontakta Digital Customer Experience Team för ett test innan kampanjen startar. Om du har en lista med tio eller fler målkonton har vi större möjlighet att få en tillfredsställande räckvidd på 60–80 %, beroende på marknad.

Fredrik Strauss, produktchef på Dun & Bradstreet, säger: ”Året med covid-19 har förändrat vår tillvaro drastiskt. En aspekt av detta är säljprocessen inom B2B-marknadsföring. I dag är kommunikation via digitala kanaler det nya normalläget. IP-annonsering, som gör det möjligt att nå specifika företag, har blivit ytterligare en komponent i B2B-marknadsförarens sätt att öka försäljningen. Vissa företag använder detta som en del i sin säljprocess, andra för att förhindra kundförlust i den befintliga kundbasen.”

Lär mer om Datadriven Marknadsföring

Denna artikel är skriven av våra seniora projektledare Johan Van der Kwast och Anders Wallin.

 

Vill du att vi kontaktar dig