Så minskar du kreditförluster orsakade av dåliga betalare

Med vår lösning Betalningsindex kan företag följa sina kunders betalningsbeteende och på så vis förutse risken för kreditförluster långt innan de blir verklighet. Ett enkelt sätt att ta kontroll över kassaflödet och spara pengar.

"Poängen är inte att svartlista kunder. Det här är en hjälp för företag som vill jobba förebyggande så att de slipper drabbas av kreditförluster."
Henrik Hargeus, produktchef för risk och kredit på Dun & Bradstreet
 

Trist och rent av förödande. Fakturor som inte betalas i tid kan sätta företaget i gungning, samtidigt är det svårt att förutse vilka kunder som inte sköter sina betalningar. Därför finns vår lösning Betalningsindex. Där går det att följa kundernas betalningsbeteende över tid och fånga upp oroväckande avvikelser långt innan liknande indikatorer finns hos officiella källor. Ofta syns de i Betalningsindex tio till tolv månader innan kunden går i konkurs.

 

– Poängen med Betalningsindex är inte att svartlista kunder. Det här är en hjälp för företag som vill jobba förebyggande så att de slipper drabbas av kreditförluster, säger Henrik Hargéus, produktchef för risk och kredit på Dun & Bradstreet.

Det är också ett bra verktyg för att exempelvis se hur lång betalningstiden är i just din bransch så att du inte beviljar mer kredittid än vad som är standard. Statistik från Betalningsindex finns med i Dun & Bradstreets kreditupplysningar. Men efter den första kontrollen av en kund går det också att lägga upp en löpande kreditbevakning som fångar en negativ utveckling hos etablerade kunder. Dun & Bradstreets betalningsindex är även en del i det kompletta kreditverktyget Dun & Bradstreet RiskGuardian Suite - som hjälper dig upptäcka varningsignaler som avslöjar dåliga betalare och sätta punkt för att agera bank åt dina kunder.

Unikt samarbete bakom betalningsindex

Betalningsindex lanserades i Sverige redan 1997 och går ut på att företag från olika branscher delar med sig av information om sina kunders betalningsmönster. Allt samlas i en databas och resulterar i en genomsnittlig uträkning av företagens betalningshistorik, som i sin tur gör det möjligt att se hur ”bra betalare” en kund är.

– Datainsamlingen sker både på djupet och bredden, säger Henrik. Vi hämtar information från alla branscher men inom varje sektor görs dessutom ett representativt urval så att det går att göra branschspecifika jämförelser.

Kundens grad av kreditvärdighet

Statistiken som visar företagets betalningstrend över tid jämförs både mot branschen och alla företag i Sverige. Varje företag i Betalningsindex har också en röd, ljusgrön eller grön markering för att användaren enkelt ska kunna se kundens grad av kreditvärdighet.

– Mitt tips är att jämföra Betalningsindex med kundens rating för kreditvärdighet, säger Henrik.

Både betalningsindex och rating har betydelse

AAA är Dun and Bradstreets högsta rating. Men ett företag som ”bara” har B i kreditvärdighet kan också vara pålitligt om de har exemplarisk statistik i Betalningsindex och saknar betalningsanmärkningar.

– En småföretagare som ogärna tackar nej till en ny kund kan exempelvis lämna kortare krediter till företag med sämre rating men okej betalningshistorik, föreslår han.

Nyckeln är att ha bra rutiner och kontinuerligt följa upp via sin kreditbevakning så att det går snabbt att agera om kundens betalningsindex skulle försämras.

– Då kommer de kostnader som är genererade av sena betalare att minska.

Dåliga betalare i siffror

9 av 10 konkurser går att förutse med rätt information om ett företagens kreditvärdighet.

80 procent av alla kreditförluster sker bland befintliga kunder.

2 gånger vanligare är betalningsanmärkningar på skatter och avgifter än på obetalda fakturor. De flesta företag prioriterar att betala sina leverantörer in i det sista.

Trött på att jaga obetalda fakturor?

Ta smarta beslut med en enkel och smidig kreditlösning

  • Effektivisera kreditbedömningen med tillgång till relevant information
  • Optimera din kreditrisk med löpande uppdateringar om förändringar av dina kunders kreditvärdighet
  • Säg ja till fler affärer utan att öka kreditrisken
Läs mer