Risk & Kredit Smarta beslut Compliance

Så kan data och analys, AI och maskininlärning bidra till att bekämpa penningtvätt och terroristfinansiering

30 jun 2020

I takt med att brottslingar blir allt bättre på att manipulera finansinstitut och skydda sina olagliga handlingar från övervakning har kampen mot penningtvätt blivit ett angeläget ämne på den internationella dagordningen.

– Vi måste stänga alla möjligheter för brottslingar och terrorister att utnyttja vårt finansiella system och hota européernas säkerhet, varnade nyligen Frans Timmermans, EU-kommissionens förste vice ordförande.

"Vi vill inte ha en svag länk inom EU som brottslingar kan utnyttja."

Věra Jourová, EU-kommissionär


Věra Jourová, EU-kommissionär med ansvar för rättsliga frågor, konsumentfrågor och jämställdhet, höll samma linje:

– Vi vill inte ha en svag länk inom EU som brottslingar kan utnyttja. Den senaste tidens skandaler har visat att medlemsstaterna måste behandla detta som en angelägen fråga.

En fråga som sannolikt är här för att stanna, förklarar Erica Olivius, Product Manager på Customer Finance på Tre. :

– Det som har lett fram till de här strängare bestämmelserna är de terrorattacker som har riktats mot flera länder under 2000-talet. Tack vare penningtvättsdirektiven till följd av Panamadokumenten samt internationella organisationer som FATF kommer bestämmelserna att fortsätta stramas åt för att uppnå transparens när det gäller finansiella transaktioner mellan privatpersoner, företag och länder.

Vilken lösning inom AML och compliance passar dina behov?

Utmaning att identifiera misstänkta transaktioner

Att helt stänga de här möjligheterna till kriminellt agerande är naturligtvis lättare sagt än gjort. Eller så var det åtminstone tidigare. Enligt Tania Cholet, Certified Compliance Officer och Senior Product Manager for AML Compliance Solutions inom Dun & Bradstreet-koncernen, har det tidigare varit en mycket arbetsintensiv process att upptäcka olagliga aktiviteter:

– Det är en stor utmaning för banker och finansinstitut att i realtid identifiera och blockera misstänkta transaktioner samtidigt som man bearbetar extremt höga volymer lagliga transaktioner. Finansinstituten lägger i genomsnitt över 90 procent av tiden på att utreda skenträffar.

Det här är ett arbete som Dun & Bradstreets verktyg inom AI, automatisering och maskininlärning kan effektivisera.

– Smart data och analys är våra främsta kompetensområden, berättar Tania Cholet.

Genom att hjälpa kunderna att känna igen mönster, dra slutsatser, upptäcka dolda risker och förutspå framtida ageranden kan antalet dåliga beslut minskas avsevärt. Med hjälp av AI och maskininlärning kan Dun & Bradstreet minska antalet skenträffar och öka andelen alarm som faktiskt resulterar i rapporter om misstänkt aktivitet (SAR, Suspicious Activity Reports).

Detta är något som en mängd företag kan intyga:

Dun & Bradstreets lösningar för AML och bedrägeribekämpning tillämpas av hundratals finansinstitut och andra ansvariga enheter i Europa. Automatiserad onboarding av kunder bidrar till processer som är standardiserade, oberoende av användare, avdelning eller land, men samtidigt enkla att anpassa till lokala förhållanden. Detta är extremt viktigt för complianceansvariga som utformar riktlinjer för efterlevnad och uppförandekoder samt ger rådgivning till hela företaget, inklusive dotterbolag i hela världen. Affärsrutinerna i Serbien ser naturligtvis annorlunda ut än i Sverige, förklarar Tania Cholet.

Dataanalys, AI och maskininlärning är framtiden

Kampen mot penningtvätt och terroristfinansiering ställer stora krav på finanssektorn. För att stoppa kriminella från att utnyttja antingen legitima institutioner eller bedrägeriföretag för egen vinning är tillgången till rätt kunskap, data och erfarenheter avgörande. Men tack vare den snabba tekniska utvecklingen har de organisationer som är tidiga med att utnyttja de senaste framstegen inom bedrägeribekämpning och AML stora möjligheter att ligga steget före, genom att säkerställa efterlevnad samtidigt som de överlåter den kostsamma, tidskrävande uppgiften att leta efter bedrägerier till automatiserade verktyg.

– Dataanalys, AI och maskininlärning är avgörande när det handlar om att förebygga penningtvätt och terroristfinansiering. Att finansinstitut runt om i världen nu har börjat investera stort inom dessa områden kommer att underlätta deras efterlevnadsarbete avsevärt. Det här är framtiden, avslutar Erica Olivius.

Läs mer om våra risk- och kredit-lösningar som kan skydda din verksamhet mot bedrägerier